Markovičtí chápou, že zákon o odpadech počítá do budoucna s velmi přísnými pravidly separace, jejichž nedodržení pocítí obyvatelé měst a obcí na svých peněženkách. Ale na druhou stranu nesouhlasí s tím, aby areál, jemuž dali přízvisko smradlavý, stál v blízkosti jejich domů. „Postavte to jinde,“ znělo nejčastěji z davu, který se shromáždil na místě zvažované výstavby separačního dvora.

Emoce mírnila moderátorka, která námitky a připomínky lidí zapisovala na tabuli s tím, že budou jednotlivě projednány a zodpovězeny. Vše komplikovala absence mikrofonu, takže překřičet dav bylo na hranici kapacity hlasivek všech diskutujících.

Zpočátku vzrušené debatě vládlo téma „proč zrovna Markovice“. Chrudimský starosta František Pilný řekl, že se uvažovalo o dalších lokalitách, ale žádná z nich nedopadla proto, že pozemky nejsou ve vlastnictví města.

Odpadky z města

Majitelé domů jsou rozzlobeni, že hodnota jejich nemovitostí klesne proto, že budou stát v blízkosti separačního dvora. Cítí se podvedeni, protože když kupovali parcely, netušili, že v jejich sousedství se budou likvidovat odpadky z celého města.

Záměr nevznikl v hlavě současných představitelů města, schválilo ho a zveřejnilo předchozí zastupitelstvo. „Tento projekt byl v územním plánu uveden asi od roku 2012, tak i nás překvapilo, že se o tom v Markovicích neví. Proto napravujeme, co můžeme, ať už je to komunikace z radnice ven nebo diskuze o rozsahu celého projektu,“ řekl místostarosta Chrudimi Aleš Nunvář.

Pokud separační dvůr v blízkosti Markovic bude stát, dotkne se to dopravy ve městě. Ředitel technických služeb Zdeněk Kolář předeslal, že je obtížné odhadovat, co bude třeba v roce 2030. „Počítá se se čtyřmi až osmi kuka vozy denně a dvěma kamiony. K tomu odhadujeme sedmdesát aut soukromých vlastníků mířících do sběrného dvora,“ řekl Kolář, jehož slova lidé komentovali s obavami, že nastanou dopravní zácpy a nedostanou se do svých domovů.

Jednání skončilo víceméně smírně a na facebookových profilech si starosta Pilný i aktivisté protestu vyměnili poděkování.

V pondělí se bude zastupitelstvo zabývat peticí občanů. Jejich připomínky s komentářem město zveřejní na svém webu.

V areálu by nákladem 135 milionů korun měly být vybudovány:
Sběrný dvůr s Re-use centrem
Třídicí linka na plasty s kapacitou 800 tun ročně
Kompostárna
Překládací stanice směsného komunálního odpadu
Uvažuje se i o lince na zpracování skla.