„Děti absolvovaly několik úkolů na téma ‚S Pejskem a Kočičkou´. Nadšeně zdobily dort, chytaly myši, zpívaly písničky. Pod dohledem zkušených vyučujících plnily úkoly k prověrce své připravenosti na školní docházku,“ uvádí ředitelka školy v Hrochově Týnci Jiřina Macháčková.

Zápis ukončili budoucí žáci i se svými rodiči při občerstvení v cukrárně „U Pejska a Kočičky“. „Spolupráce s budoucími žáky bude pokračovat již od února. Pro děti jsou připravena čtyři odpoledne každou první středu v měsíci. Učitelky připravily aktivity, které dětem zpříjemní zahájení školní docházky a povedou k seznámení se školou, učitelkami i spolužáky,“ dodává ředitelka.

Máte obavy z toho, jak se vaše dítě zařadí do kolektivu? Pochybujete, zda je připravené na školní povinnosti? Uvažujete o odkladu školní docházky? Ptejte se psycholožky Ladislavy Lažové na vše, co vás zajímá. On-line rozhovor se koná v úterý 27. ledna 2009 od 13 hodin. OTÁZKY MŮŽETE VKLÁDAT JIŽ NYNÍ! KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ!

Zápisy se chystají i v Chrudimi

Zápis dětí, které dovrší do 31. 8. 2009 šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o školní rok, bude proveden
ve všech Základních školách v Chrudimi v pátek 23. ledna 2009 od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu 24. ledna 2009 od 8.00 do 10.00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci spolu s dítětem a přinesou s sebou rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz).

Rodiče přihlásí své dítě u zápisu i v případě, bude-li dítě mimo Chrudim nebo se z jiných vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit.

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, dostaví se zákonný zástupce k zápisu a projedná odklad začátku školní
docházky o jeden školní rok.

Na žádost rodičů může se zapsat také dítě, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 31. prosince 2009, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé.

Školské obvody základních škol zřízených městem Chrudim stanovené Obecně závaznou vyhláškou města Chrudim č. 1/2007:
1) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Sladkovského 28 tvoří ulice: Heydukova, Hniličkova, Hradištní, Chelčického, Na Šancích, Na Valech, Opletalova, Sladkovského, Svěchyňova, Švermova, V Tejnecku, Zahradní.
2) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Školní náměstí 6 tvoří ulice: Břetislavova, Čelakovského, Dašická, Filištínská, Fortenská, Hálkova, Holubovská, Hradební, K Májovu, Kollárova, Komenského, Lázeňská, Lupáčova, Májov, Nerudova, Novoměstská, Pardubická, Pobřežní, Poděbradova, Podfortenská, Resselovo náměstí, Rubešova, Rybičkova, Střelecká, Široká, Široké schody, Školní náměstí, Štěpánkova, Tovární, Tylovo nábřeží, Tyršovo náměstí, U Parku, V Hliníkách, V Blehovsku, Všehrdovo náměstí, Žižkovo náměstí, část územního obvodu města Chrudim: Medlešice a Vestec.
3) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768 tvoří ulice: Akátová, Alešova, B. Martinů, Bezručova, Čáslavská, Čs. armády, Čs. partyzánů, Do Polí, Do Vrchu, Dr. Václava Peška, Dvořákova, Erbenova, Fibichova, Gorkého, Husova, Jasmínová, Jabloňová, Jiráskova, K Ploché dráze, Ke Hřišti, Krocínova, Masarykovo náměstí, Mírová, Mládežnická, Na Rozhledně, nábřeží Karla Čapka, Nezvalova, Nová, Okružní, Olbrachtova, Palackého třída, Pod Strání, Průmyslová, Přemysla Otakara, Radoušova, Revoluční, Rooseveltova, Růžová, Sadová, Smetanova, Soukenická, Strojařů, Sportovní, Šeříková, Škroupova, U Vápenky, V Zahrádkách, Vaňkova, Víta Nejedlého, Vrchovská.

V souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Chrudim došlo k 1. 7. 2008 ke sloučení ZŠ Chrudim, Dr. Peška 768, a ZŠ Chrudim 3, Husova 9 s tím, že nástupnickou organizací je ZŠ Chrudim, Dr. Peška 768. K zápisu do 1. ročníku se mohou rodiče s dětmi dostavit do budovy Dr. Peška 768 i do budovy Husova 9.
4) Školský obvod Základní školy, Chrudim, U Stadionu 756 tvoří ulice: Dostálova, Havlíčkova, J. E. Purkyně, Jungmannovo nábřeží, K Lipám, K Presům, Koželužská, Lindy, Na Kopanici, Na Ostrově, Na Sádkách, Obce Ležáků, Píšťovy, Podhůra, Presy, S. K. Neumanna, Sečská, Sokolovská, Slovenského národního povstání, Spojovací, Svatopluka Čecha, U Stadionu, Úzká, U Valchy, U Vodárny, V Průhonech, Václavská, Vlčí hora, Vrchlického, Za Pivovarem, část územního obvodu města Chrudim: Vlčnov.
5) Školský obvod Základní školy, Chrudim, Dr. Malíka 958 tvoří ulice: Benoniho, Budovatelů, Cereghettiho, Čavisovská, Česká, Dr. Jana Malíka, Dr. Janského, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Fontinova, Generála Uchytila, Korbářova, Krátká, Malecká, Moravská, Na Kopci, Na Vazovce, Na Větrníku, Na Výsluní, Pod Kopcem, Požárníků, Příčná, Slezská, Sl ovenská, Topolská, Vlčnovská, část územního obvodu města Chrudim: Topol.
Zápis dětí do Speciální základní školy Chrudim

Zápis dětí pro šk. r. 2009/2010 bude proveden v budově Speciální základní školy Chrudim, Školní náměstí 228 v pátek 23. ledna 2009 od 14.00 do 16.00 hod. Rodiče dětí u zápisu předloží stejné doklady jako u základních škol.

(man, spa)