„Očekávám, že kzápisům vChrudimi přijde letos asi 250dětí,“ uvádí Ivan Slejška, vedoucí odboru kultury a školství zdejšího městského úřadu. „Několika desítkám znich bude zřejmě nástup do školy odložen. Itak ale počítáme ve městě sdevíti prvními třídami,“ vysvětluje Slejška.

Zápisy vChrudimi se konají vpátek a vsobotu. Jinde už ale startují, například ve Slatiňanech přivítají příští školáky v pondělí odpoledne. „Vsoučasnosti knám dochází 402žáků. Po loňském velmi silném ročníku otevřeme zřejmě iletos dvě první třídy,“ domnívá se ředitel školy Daniel Vychodil.

Moderní přístup k výuce

Ana co se mohou prckové těšit? „Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu. Klasiské formy výuky se snažíme doplňovat moderními formami práce. Jejich součástí jsou také specializované tématické kurzy pro každý ročník,“ doplňuje ředitel.

Zápisy vHlinsku se uskuteční ve čtvrtek 7.února ve všech zdejších školách, ZŠ Resslova, ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova vdobě od 10.do 16.hodiny.

Rodiče (či zákonní zástupci dítěte) itady uzápisu předloží:

Rodný list dítěte a platný doklad otrvalém pobytu rodičů (zákonných zástupců).

Všechny potřebné informace obdrží rodiče na obecních či městských úřadech nebo přímo vkancelářích jednotlivých škol.