Setkání s nezávislou senátorkou Miluší Horskou má být motivací ženám, kterým není veřejné dění lhostejné a chtějí se zapojit do politiky. Spolupráci městského úřadu a neziskového sektoru pak přiblíží Šárka Trunečková, koordinátorka Projektu Zdravé město a Místní agenda 21. „Stejně jako další akce v projektu je i středeční setkání bezplatné a zajištěno je zdarma i hlídání dětí,“ uvedla koordinátorka projektu Dagmar Krásná.

Veřejnost si dlouhodobě přeje více žen v politice, zároveň je však poněkud skeptická k systémovým nástrojům typu kvót. Častým argumentem je, že ženy do politiky zkrátka vstupovat nechtějí. A právě na tento aspekt se soustředí nový projekt „Zapojte se“, který realizuje Fórum 50 % s Českým svazem žen a Asociací Montessori ČR.

„Chceme ženám ukázat, že má smysl se veřejně zapojovat. Nemusí hned přímo kandidovat, život v obcích lze ovlivňovat například prostřednictvím neziskových organizací, jako jsou mateřská a rodinná centra,“ přibližuje koordinátorka projektu Halka Jaklová.

V komunální politice jsou ženy v menšině, na Chrudimsku je jen několik starostek obcí a město vede pouze jedna – Martina Lacmanová z Chrasti. Svou práci charakterizuje slovy: úžasná životní zkušenost. „Nedokážu si představit, že bych se musela zároveň starat o děti. Moje práce je náročná v dopadu na rodinu, musíte být připraveni na neustálý psychický i časový tlak. Zároveň ale zažívám i krásné chvíle a do práce se těším,“ říká Martina Lacmanová.