Do konce ledna roku 2014 bude nezisková organizace Šance pro Tebe aktivně pracovat formou terénní práce v takzvaných vyloučených lokalitách měst Chrudim, Hrochův Týnec a Prachovice.

Prozatím je projekt ve fázi vyjednávání zástupců Šance pro Tebe s představiteli obcí. „Naši zastupitelé odhlasovali účast na projektu, z čehož je patrné, že obec má zájem na řešení problémů romských spoluobčanů," kvituje spolupráci města a Šance pro Tebe Petr Schejbal, místostarosta Hrochova Týnce.
Stejně pozitivní přístup zaujali i zastupitelé z Prachovic. „Rádi bychom společně s ředitelkou a pedagogy základní školy dál pracovali na řešení specifických potřeb romských dětí," objasňuje starostka Bohuslava Čepová.

Terénní prací ve vyloučených lokalitách se rozumí vyhledávání občanů, kteří potřebují pomoc například v oblasti bydlení, finanční gramotnosti, ale i ve výchově dětí anebo v prevenci zdravotních problémů. „Spolupráce s klienty probíhá terénní formou, a to znamená, že se s nimi setkáváme na ulici nebo v rodinách. Řešíme nejčastěji dluhy a exekuce, pomáháme klientům se sháněním práce nebo lepšího bydlení, věnujeme se výchovnému poradenství," vysvětluje průběh terénní práce Martina Švadlenková z organizace Šance pro Tebe.

Práce sociálních pracovníků neprobíhá přímo na půdě organizace Šance pro Tebe, ale naopak v přirozeném prostředí klientů. Umožňuje to kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů pomoc sami nevyhledají, případně ji zpočátku i odmítají. „Z pozice místostarosty mě nejvíc trápí nedostatečná školní docházka dětí a mírný vandalismus. Doufám, že výsledkem spolupráce bude zlepšení soužití romské minority s dalšími občany Hrochova Týnce," doplňuje místostarosta Schejbal.

(vol)