„Zastupitelé schválili zvýšení roční částky ze tří set na čtyři sta korun. Víme, že to není populární opatření. Je ale nutné,“ vysvětluje zdejší starosta Stanislav Peca. Podle starosty činí skutečné náklady na likvidaci odpadu 594korun.

„Poplatky jsme několik let nezvyšovali. Ipo zdražení budeme skoro třetinu nákladů hradit dál zprostředků města,“ uzavírá starosta. Na programu zastupitelstva bylo iprojednání rozpočtu města pro následující rok.

Schváleny byly příjmy ve výši téměř 48milionů korun, výdaje by měly být opůl milionu nižší.