V oblasti školství, sportu a komunální politiky byl navržen Eduard Beránek, někdejší ředitel Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi a činovník i pozdější předseda chrudimského atletického klubu, jenž výrazně pomohl k rozvoji chrudimské atletiky. „Od roku 1990 do dubna 2011 byl Eduard Beránek nepřetržitě členem zastupitelstva města. Zvolen byl několikrát i do Rady města Chrudim. Jeho zkušenosti a vědomosti přispěly k rozvoji města,“ uvádí se mimo jiné v důvodové zprávě.

Další nominovanou osobností je v oblasti kultury architekt Josef Kopečný, jenž vyprojektoval desítky staveb ve východních Čechách. Z jeho významných staveb v Chrudimi stojí za připomínku realizace přestavby celé Novoměstské ulice v letech 1982 – 1986, stavba bytových lékařských domů s garážemi u nemocnice z let 1990 a 1991, interiér Informačního centra či FIT centrum na Palackého ulici. Z posledních významných projektů lze jmenovat rekonstrukci Červené kapličky. Architekt Kopečný pracuje v Chrudimi 37 let v lyžařském oddíle jako aktivní funkcionář a pracovník s mládeží, dvacet let zasedá ve stavebních komisích města a poslední čtyři roky předsedá občanskému sdružení Chrudimští patrioti, které se snaží občany seznamovat se zajímavými problémy, děním ve městě a pořádá různé přednášky. Sdružení rovněž neúnavně bojuje za realizaci silničního obchvatu města.

V oblasti kultury je na cenu nominován pedagog a výtvarník František Nový, jenž žije od roku 1945 v Chrudimi, ale často se vrací do rodné Svratky. František Nový působil jako pedagog v tehdejší Lidové škole umění v Chrudimi, kde od roku 1991 do odchodu do penze vykonával funkci ředitele školy. Po celou dobu svého působení v Chrudimi se věnoval osvětě v oblasti výtvarného umění, a to nejen mezi žáky, ale i mezi dospělými prostřednictvím Klubu přátel výtvarného umění, jehož byl po léta předsedou. Podílel se na přípravách pravidelných Trienále českého ex libris v Chrudimi a zasloužil se o tradici zdejšího sběratelství ex libris. Nový se vždy věnoval i vlastní tvorbě v oboru malba, keramika a grafika, což dokládá řada výstav. Poslední dobou se věnuje krajinomalbě z prostředí Svratecka.

Na cenu v oblasti kultury a sportu je navržen Chrudimák Miroslav Alexa. Je znám hlavně jako atlet v TJ Transporta Chrudim a 31 let je aktivním členem Klubu rekreačních běžců Chrudim. Pod jeho vedením se odehrávají každoroční malé i velké ceny Monaka. Spolupořádá další běhy v regionu i v ČR (Lukavice, Zaječice, Nasavrky, Pardubice, Hradec Králové). V oblasti kultury je Miroslav Alexa znám jako kreslíř. Jeho výstavy se uskutečnily v Chrudimi, ale i v Olešnici, Slatiňanech, Šaraticích, Bojanově či Hradci Králové. Svými obrázky přispívá do Chrudimského deníku a časopisu Běhej. V oblasti loutkového divadla působí jako výtvarník při výrobě scén a loutek.

V oblasti hudby a pedagogické činnosti je nominován chrudimský rodák Petr Židek. Pedagogickou činnost započal na LŠU Chrudim, kde krátce vykonával i funkci zástupce ředitele školy. Od roku 1978 do roku 2006 působil jako ředitel ZUŠ J. N. Filcíka v Chrasti. Z významných pedagogických úspěchů připomeňme řadu cen z krajských i celostátních soutěží. Celoživotním posláním Petra Židka je kompoziční a aranžérská práce, jež je po celou dobu velmi úzce spjata s jeho všestrannou muzikantskou a pedagogickou činností. Počet upravených skladeb pro různé nástroje, komorní sdružení a orchestry jde do tisíců.

Šestici kandidátů na cenu Osobnost města Chrudim uzavírá Ladislav Musil, kandidující na ocenění v oblasti stavebnictví a bytové výstavby. V Chrudimi dokončoval například výstavbu panelových domů, restaurace i základní a mateřské školy U Stadionu, budoval základní a mateřskou školu v tehdejší ulici Víta Nejedlého, restauraci Kateřina a jeho rukama prošla i řada staveb před „starou Transportou“, v sídlištích Na Rozhledně a podobně.

A KOHO BYSTE NOMINOVALI VY? DISKUTUJTE.