Starosta Petr Řezníček (SNK-ED) se v úvodu tohoto jednacího bodu zmínil o užitečnosti začlenění Chrudimě do konceptu „Smart Cities and Communities", jež využívá v rámci Evropy nových technologií a nových postupů při řízení a fungování města s ohledem na jeho ekologické dopady. Část opozice však jeho výklad moc nechápala. Nic na tom nezměnila ani starostova připomínka, podle níž má být starost o energetické úspory či o světový stav životního prostředí hlavně zodpovědností místních samospráv.

Svobodní se divili

První se do diskuze přihlásil zastupitel Josef Káles (Svobodní). „Celé jsem to, bohužel, pročetl, a přijde mi to jako strašně zbytečný a nesmyslný projekt. Nerozumím tomu, proč se vůbec zabýváme takovými věcmi, podle mě město tohle dělat nemá," řekl zastupitel. „I svojí formou mi toto prohlášení připomíná jiná prohlášení z dob socialismu," nebral si zastupitel servítky.

Poté si přisadil i Kálesův stranický kolega Petr Lichtenberg. „A ty obraty, co jsou v dokumentu uvedeny: 'Půjdeme dál, než stanoví cíle! Budeme mobilizovat občanskou společnost! Budeme šířit poselství grálu – pardon – paktu!' To jsou obraty, které na mě opravdu dýchají socialismem a dobou minulou. Nemám z toho dobrý pocit, kam se společnost vyvíjí," konstatoval Petr Lichtenberg.

Kritikou nešetřil ani František Pilný z hnutí ANO 2011. Ptal se: „Co nám to, krom dobrého pocitu, přinese? A kolik nás to bude stát?"

Starosta Petr Řezníček pak odpovídal, že město podniká mnohé v dané oblasti už dnes a má tedy co nabídnout. „Neptejme se, co nám to přinese, ale k čemu přispějeme," vyzýval Petr Řezníček.
Utajený dopis?

V odpovědi na otázku, co to bude město stát, starosta žádnou finanční částku neuvedl. Jen zmínil předpoklad, že město by mohlo dosáhnout na některé další dotace.

„Trochu jste mi neodpověděl," ohradil se František Pilný. „Neděláme to vše už v rámci jiných agend? Máme takových agend na kde co, že mi to přijde už jako zbytečné. Jako plýtvání," netajil se František Pilný.

S připomínkou se pak ozval ještě zastupitel Ondřej Kudrnáč (ANO 2011). „Já si myslím, že kdybychom znali odpověď na dopis, který město v této souvislosti obdrželo, a na který mělo odpovědět už do 11. září, a v němž se píše, že jsme žádáni o vyjádření, které aktivity považujeme z našeho pohledu za prioritní a přínosné, tak bychom to tady dnes možná vůbec nemuseli řešit. Prostě bychom si přečetli, co město napsalo, že by chtělo v rámci projektu realizovat," uzavřel Ondřej Kudrnáč. Jeho slova však už nezměnila nic na tom, že většina zastupitelů přijetí dokumentu schválila.