ON-LINE PŘENOS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAJDETE ZDE - KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ.

Signatáři petice mají oporu hlavně u opozičních zastupitelů. Shoda však nepanuje ani mezi zástupci ODS, nesouhlas s prodejem pozemku vyjádřil také Eduard Beránek.


V Chrudimi dne 10. 12. 2008 - Návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva

Vážený pane starosto,

obdržel jsem materiál k prosincovému zasedání zastupitelstva. Poněvadž nejsem spokojen s navrhovaným zněním odpovědi na petici občanů ze sídliště Na Rozhledně (viz bod č. 15 navrženého programu jednání zastupitelstva) a nechci zdržovat svým návrhem k doplnění programu přímo na jednání, posílám Vám toto sdělení v několikadenním předstihu.

Navrhuji doplnit program nadcházejícího jednání Zastupitelstva města Chrudim o tento bod:
Zrušení usnesení Zastupitelstva města Chrudim ze dne 22. 9. 2008, č. Z/91/08, jímž Zastupitelstvo města Chrudim schválilo prodej pozemku p. č. 916/1 v k. ú. Chrudim
ve vlastnictví města Chrudim obchodní společnosti Ing. Milana Kušty K2 investiční
s. r. o., Koželužská 554, 537 01 Chrudim…
… Svou angažovanost v této záležitosti si dovolím vysvětlit zejména tím, že jsem v posledních komunálních volbách obdržel od chrudimských voličů nečekaně vysoký počet hlasů, a to i od obyvatel dotčeného sídliště. Přál bych si proto, aby i v duchu mého úspěšného volebního hesla „Volte jiný styl“, jež má i dnes v chrudimské komunální politice nemalé opodstatnění, byl tento můj návrh pojímán velmi vážně. Vaše radniční mise mezi obyvatele sídliště Na Rozhledně nebyla úspěšná, nedokázala vysvětlit a obhájit stanovisko zastupitelstva ze zářijového zasedání a přesvědčit přítomné, že se jedná o jejich dobro.

Soudím proto, že vstřícné vyřízení petice a následná revokace usnesení zastupitelstva ve smyslu neprodávat zmíněný pozemek p. č. 916/1 a zachovat jej nezastavěný by byly zřetelným důkazem toho, že se chrudimská radnice i směřování strany, za niž jsem opakovaně od roku 1994 do zastupitelstva našeho města volen, odvrací od lobbistických manýr a propojení byznysu s politikou, oprávněně kritizovaných v uplynulých dnech vysokým ústavních činitelem i řadou dalších osobností.

V dokonalé úctě
Eduard Beránek

Předseda klubu zastupitelů ODS Ivan Pištora označuje jeho postoj za povrchní a líbivý.

"Pan Beránek, jak je mu vlastní, zvolil líbivý a povrchní postoj. V případě Rozhledny jde mj. o další rozvoj kvalitního bydlení v atraktivní lokalitě a v budoucnu tam bude bydlet okolo sta dalších lidí. Ti se však dnes ještě hlasitě ozývat nemohou a tak pana Beránka pochopitelně nezajímají," uvedl k dopisu Ivan Pištora.

Otevřený dopis poslal zastupitelům Chrudimi i Jaroslav Remeš z pověření občanského sdružení Přátelé sídliště Rozhledna a petičního výboru obyvatel Rozhledny.

Otevřený dopis členům Zastupitelstva města Chrudim (zkráceno)

Z pověření občanského sdružení Přátelé sídliště Rozhledna (IČ 26577186) a petičního výboru obyvatel Rozhledny se na Vás obracím v následující záležitosti. Hlasy 14 zastupitelů (čili nejnižším potřebným počtem hlasů) byl na zasedání Zastupitelstva města Chrudim dne 22.9.2008 schválen prodej pozemku p. č. 916/1 v ulici Na Rozhledně společnosti K2 investiční, s.r.o. Tento pozemek o výměře 4.758 m2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – jiná plocha.

Pouze 10 členů Zastupitelstva města Chrudim připustilo, že hlasovali pro prodej pozemku. Jedná se o tyto zastupitele: Jan Čechlovský (ODS), Pavel Kobetič (ODS), Ivan Pištora (ODS), Luboš Jelínek (Chrudimská volba), Ondřej Kudrnáč, Karel Thér (Chrudimská volba), Ivana Bohatá (SNK Evropští demokraté), Petr Řezníček (SNK Evropští demokraté), Roman Málek (Koalice pro Chrudim) a Jaroslav Moučka (KSČM).

Rozhodnutí uvedených zastupitelů a dalších 4 nám dosud neznámých členů zastupitelstva nekoresponduje dle našeho názoru s účastí města Chrudim v loňském i letošním finále mezinárodní soutěže The LivCom Awards – Města, kde stojí za to žít. Rozhodnutím zastupitelů dojde (mimo jiné) k:

a) likvidaci jediné větší zelené plochy na Rozhledně sloužící k odpočinku obyvatel Rozhledny v situaci, kdy obyvatelé měst bojují za záchranu zeleně v zastavěném území (intravilánu),
b) výraznému zhoršení životního prostředí na Rozhledně,
c) výraznému zvýšení dopravní zátěže dané lokality s těžko předvídatelnými následky.

Již dnes je velice obtížné v ulici Na Rozhledně zaparkovat osobní automobil. Po případné realizaci výstavby 2 bytových domů s 46 byty pro cca 100 obyvatel se situace dramaticky zhorší.

Trendem v civilizovaných městech je zachování a rozšiřování zelených ploch, aby lidé měli místo ke klidnému odpočinku. Obyvatelé Rozhledny si předmětný pozemek p.č. 916/1 vlastní pílí dlouhá léta udržovali, zkrášlovali a na vlastní náklady zde vysázeli desítky krásných stromů. Pro nás plní tento pozemek funkci parčíku, oázy klidu a odpočinku.

Čtrnáct členů Zastupitelstva města Chrudim schválilo prodej pozemku p. č. 916/1 společnosti K2 investiční, s.r.o., Koželužská 554, Chrudim, nejtěsnější možnou většinou (o jediný hlas).

Všichni členové občanského sdružení Přátelé sídliště Rozhledna věří, že výše uvedené argumenty proti prodeji pozemku p.č. 916/1 v k.ú. Chrudim přimějí chrudimské zastupitele ke změně názoru. Na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Chrudim dne 15.12.2008 přijdeme a doufáme, že při novém hlasování zastupitelé své předchozí usnesení zruší. Zájem občanů sídliště Na Rozhledně o kvalitu jejich života a životního prostředí musí mít přednost před zájmem investora, pana Kušty. Dle našeho názoru mu město Chrudim poskytuje pro realizaci jeho podnikatelských záměrů, jak je obecně známo, již dnes dostatečně velký prostor.

Jaroslav Remeš
za občanské sdružení Přátelé sídliště Rozhledna
za petiční výbor obyvatel Rozhledny