V pondělí večer zasedlo ke svému mimořádnému jednání zastupitelstvo města. Jeho členové se měli naposledy a před zraky občanů vyjádřit o tom, zda pokračovat v projektu multifunkčního centra a jak řešit finanční situaci, která je k velkým investičním akcím v době krize nepříznivá.

“Je to zásadní rozhodnutí. I když jsme vše projednávali na semináři zastupitelů a v radě, rozhodli jsme se nakonec svolat mimořádné jednání zastupitelstva,“ řekla ještě před jednáním starostka města Magda Křivanová.

Město musí v této době obracet každou korunu. Právě proto bylo na podzim loňského roku z důvodu vysoké nabídkové ceny zrušeno první výběrové řízení na dodavatele stavební části a dodavatele divadelní techniky multifunkčního centra.

„Po dohodě s projektanty došlo k částečné úpravě projektové dokumentace a novou soutěží se podařilo snížit cenu z původních 135 milionů korun na 108 milionů korun bez DPH,“ upřesnila starostka výši značných úspor. Vítěznou firmou se stalo konsorcium firem Chládek a Tintěra Pardubice, a. s., PKS INPOS Žďár nad Sázavou, a. s. Na dodávku divadelní techniky právě probíhá výběrové řízení, kde je předpokládaná cena stanovena na cca 12, 5 milionu korun bez DPH. Celková cena díla včetně DPH by tak dosáhla částky 144, 5 milionů korun. Regionální rada NUTS II projekt podpořila z operačního programu Rozvoj měst částkou 63,3 milionů korun.

Víceúčelové kulturně společenské a vzdělávací centrum má Hlinsku zajistit komplexní potřeby města v této oblasti. Záměr je postaven na základě rekonstrukce nevyužívaného objektu bývalého středního odborného učiliště na Adámkově třídě a přístavbě nové části se dvěma sály a dalším zázemím v prostoru za stávajícím objektem. Společenská část objektu, která vznikne v nově vybudované části, počítá se dvěma propojenými sály se zasunovacím stupňovitým hledištěm a celkovou kapacitou 500 míst. V sálech bude prostor pro divadlo, loutkové divadlo a kino. Z prvního patra stávající budovy bude přístup na rozlehlou galerii.

V rekonstruované části objektu by mělo vzniknout zázemí pro Městský kulturní klub a městského kronikáře, zkušebna pro hudební tělesa, prostor pro společenské hry a především množství kluboven určených pro činnost zájmových organizací působících v Hlinsku. Hlavní vstup z Adámkovy třídy bude doplněn venkovní terasou.