Ve čtvrtek zastupitelstvo Pardubického kraje i přes značné pochybnosti a neodpovězené otázky odhlasovalo diskutabilní sloučení škol Střední odborné školy (SOŠ) a Středního odborného učiliště (SOU) Poděbradské a a Střední průmyslové školy potravinářské.

Nástupnickou školou se stane Střední škola potravinářství a služeb Pardubice.
„Kraj zkrátka potřeboval tuto změnu odhlasovat již teď. Pokud by ji do čtrnácti dnů neschválil, nestihl by se do března přesun na potravinářskou školu a muselo by se čekat na příští rok,“ konstatovala zástupkyně studentů SOŠ a SOU Poděbradská Veronika Tichá.

Zastupitelstvo kraje také zřejmě proto nevyslyšelo ani prosbu primátorky Pardubic Štěpánky Fraňkové (Koalice pro Pardubický kraj) o odklad hlasování o čtrnáct dní, aby se věcí mohla zabývat také rada města. „Zdá se mi nelogické roztrhat na několik částí zcela naplněnou a fungující školu, jen aby se zachovala potravinářská a chemická průmyslovka. Jejich naplněnost se pohybuje kolem čtyřiceti procent. Logičtější by bylo sloučit spíše tyto školy. Navíc jsme nebyli s problematikou dostatečně a oficiálně seznámeni,“ podotkla primátorka a krajská zastupitelka Štěpánka Fraňková.

„Na jednání s řediteli škol, zástupci úřadu práce a kraje, které se uskutečnilo třináctého ledna, byl přítomen náměstek primátorky Jindřich Tauber (ČSSD). Pokud došlo ke komunikační chybě, mrzí nás to, ale ta již nebyla v moci kraje,“ oponovala krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová (ČSSD).

„Je škoda, že tak zásadní věc nedostala širší prostor k diskuzi, protože nebylo odpovězeno na spoustu zásadních otázek. Podle mého názoru je důvěryhodnost některých podkladů o uplatnění na trhu práce či kapacitách jednotlivých škol přinejmenším pochybná,“ uvedla zastupitelka kraje Marie Málková (ODS).

„Máme jít na školu, kde je volných dvě stě čtyřicet míst. Nás je ale osm set. Potravinářská škola nemá pro nás potřebné výukové zázemí. Nebráníme se optimalizaci, ale podmínky, za kterých k ní má dojít, nechápeme,“ řekla studentka Veronika Tichá.

„V rámci každé reformy je třeba provést i radikální změny, byť vyvolávají určitý odpor u těch, kterých se přímo týkají. A protože již v letošním roce většina středních škol finanční problémy signalizuje, je třeba přijímat i nepopulární rozhodnutí ihned,“ uzavřela radní Pardubického kraje Jana Pernicová.