Závody jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží jsou rozplánovány na dopolední a odpolední část, program startuje v 10 hodin.