První krokem bylo zbourání staré zděné márnice, jež bylo dohodnuto s vlastníkem, tedy s Římskokatolickou farností Slatiňany.

Upravené pohřebiště v místní části Kunčí.Důvodů pro demolici bylo několik: Jedním z nich byla poloha objektu márnice v bezprostřední blízkosti krajnice u dopravně velmi zatížené silnice III. třídy. Podle místostarosty města Stanislava Šťastného tak na silnici vzniklo poměrně nebezpečné místo. „Odstup objektu od krajnice naprosto nesplňuje požadovanou normovou hodnotu a průjezd daným místem je problematický a nebezpečný především pro rychle jedoucí vozidla integrovaného záchranného systému, na což je město trvale upozorňováno,“ vysvětloval místostarosta v radničním tisku. Zdivo nevyužívané márnice navíc vykazovalo řadu poruch a krov byl napaden houbami a dřevokazným hmyzem.

Vzniklá mezera ve hřbitovním zdivu je nyní zatarasena provizorním plotem, avšak město zde ještě letos počítá s instalací široké kovové brány ztvárněné uměleckým kovářem. Na přilehlé vozovce pak bude zřízen nový osvětlený přechod pro chodce. Celkově tak vznikne nový důstojný vstup do hřbitovního areálu, umístěný příhodně v ose čelního pohledu na centrální kříž.

„Náklady na tyto úpravy dosud neznáme, teď připravujeme projektovou dokumentaci,“ sdělil slatiňanský starosta Ivan Jeník. Úprava pohřebiště v místní části Kunčí přišla loni Slatiňanské na 950 tisíc Kč. Letos zde město počítá už jen s doplněním okolní zeleně.