Ve dnech 10. 8. až 11. 11. 2009 bude uzavřena křižovatka před muzeem.

Jedná se o křižovatku ulic Široká, Čs. Partyzánů a Pobřežní.

Důvodem uzavírky jsou stavební práce na rekonstrukci komunikací. Stavbu provádí firma STRABAG a. s.

Objízdná trasa je vedena od okružní křižovatky „Na Bídě“ po silnici III/340 26 v ulicích Poděbradova a Tovární na okružní křižovatku „u plynárny“.

Oodtud po silnici III/340 25 v ulicích Rubešova a Topolská na křižovatku se silnicí II/340.-

Dále po silnici II/340 v ulici Slovenského národního povstání na okružní křižovatku „U Kauflandu“ a odtud po MK v ulici Novoměstská.

Objízdná trasa je obousměrná.

Ve dnech 10. 8. až 11. 11. 2009 bude uzavřena křižovatka před muzeem.

Průjezd do ulice Lázeňská bude po dobu stavby zachován.

Průchod pro pěší bude zajištěn, bude však nutné dbát zvýšené opatrnosti. Místo uzavírky a objízdná trasa bude značeno dopravním značením, kterému je nutno věnovat pozornost.

Ve dnech 10. 8. až 11. 11. 2009 bude uzavřena křižovatka před muzeem

Další uzavírkou bude uzavření ulice Václavská, části směrem do centra města, směrem od křižovatky u nemocnice Chrudim.

Bude uzavřen úsek cca 50 m od silnice I/17 směrem do centra města. Uzavírka se uskuteční ve dnech 10. 8. až 31. 8. 2009. Důvodem uzavírky je rekonstrukce vodovodu a kanalizace před výstavbou okružní křižovatky u nemocnice.

Objízdná trasa bude vedena ulicí Vlčnovská, dále po I/17 k okružní křižovatce u Kauflandu a dále ulicí Novoměstská a Václavská, obousměrně.

Stavbu provádí firma AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s. r. o.

V souvislosti s touto uzavírkou dojde od 10. 8. 2009 k otevření silnice III/358 1 na Presy. Pro upřesnění uvádíme, že ulice Václavská, část do centra města, bude po dobu uzavírky slepou ulicí. Z tohoto důvodu bude v této ulici umožněno šikmé parkování, které bude určeno především pro návštěvníky nemocnice. Na silnici III/358 9 směrem na Vlčnov bude naopak zakázáno zastavení, s tím, že řidiči budou informativní tabulí upozorněni na možnost parkovat v ulici Václavská.

Uzavření ulice Václavská, části směrem do centra města, směrem od křižovatky u nemocnice Chrudim ve dnech 10. 8. až 31. 8. 2009.

A nakonec další větší uzavírkou bude uzavírka silnice I/17 v místě budované okružní křižovatky obchodního domu Tesco v Píšťovech. Ta byla o týden posunuta, protože výstavba křižovatky k Tescu se o 14 dní prodlouží (zdržení kvůli inženýrským sítím)!


Ve dnech 22. srpna 2009 (sobota) od 6.00 hod. do 23. srpna 2009 (neděle) do 22.00 hod. se uskuteční úplná uzavírka silnice I/17 v místě budované okružní křižovatky pro obchodní dům Tesco /NÁVRAT K PŮVODNÍMU TERMÍNU/. V případě nepříznivého počasí je stanoven náhradní termín od 29. srpna do 30. srpna 2009. Objízdná trasa bude vedena po městském komunikačním okruhu (MKO). Stavbu provádí firma M - Silnice a. s., odštěpný závod Chrudim.

Uzavírka v místě budované okružní křižovatky obchodního domu Tesco v Píšťovech ve dnech 22. srpna 2009 od 6.00 hod. do 23. srpna 2009 do 22.00 hod

Uzavírka bude mít vliv na obsluhu autobusových zastávek linkové i městské autobusové dopravy.

Autobusové linky v době úplné uzavírky použijí následující objízdné trasy:

a) VEOLIA Transport:

linky 620030 a 620070 (směr Orel – Chrudim a zpět) pojedou po stanovené objížďce (po MKO – silnici I/17) s tím, že na OK u Kauflandu odbočí do ul. Novoměstská, kde obslouží stávající zastávku „Chrudim, Dr. Malíka“ – pouze pro výstup. Dále bude pokračovat ul. Novoměstská, V Tejnecku na MKO, popř. přes Resselovo náměstí ul. Široká. Obě objízdné trasy pojedou přes OK „Na Bídě“ přes Masarykovo nám. na autobusové nádraží. Dále podle jízdního řádu.

b) ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.:

linka 700996 – obsluha autobusových zastávek nebude ovlivněna, linka pojede po nařízené objízdné trase (MKO), obousměrně.

linka 680771 (směr Orel – Chrudim a zpět) pojede po stanovené objížďce (po MKO – silnici I/17) s tím, že na OK u Kauflandu odbočí do ul. Novoměstská, kde obslouží stávající zastávku „Chrudim, Dr. Malíka“ – pouze pro výstup. Bude pokračovat ul. Novoměstská, V Tejnecku na MKO, popř. přes Resselovo náměstí ul. Široká. Obě objízdné trasy pojedou přes OK „Na Bídě“ přes Masarykovo nám. na autobusové nádraží. Následně podle jízdního řádu.

c) Zlatovánek spol. s r. o.:

linka 680038 a 680044 (Směr Chrast – Chrudim a zpět) pojedou po stanovené objížďce (po MKO – silnici I/17) s tím, že na OK u Kauflandu odbočí do ul. Novoměstská, kde obslouží stávající zastávku „Chrudim, Dr. Malíka“ – pouze pro výstup. Bude pokračovat ul. Novoměstská, V Tejnecku na MKO, popř. přes Resselovo náměstí ul. Široká. Obě objízdné trasy pojedou přes OK „Na Bídě“ přes Masarykovo nám. na autobusové nádraží. Následně podle jízdního řádu.

Linka 680037– obsluha autobusových zastávek nebude ovlivněna, linka pojede po nařízené objízdné trase (MKO), obousměrně.

Městská autobusová doprava:

Linka 625007 a 625008 (směr Markovice – autobusové nádraží Chrudim) nebudou po dobu uzavírky obsluhovat následující zastávky: Chrudim, Kalábrie, Chrudim, Obce Ležáků, Chrudim, pivovar, Chrudim, sídliště U Stadionu, Chrudim, stadion, Chrudim, nem. hl. sil. Tyto linky použijí objízdnou trasu nádraží – Masarykovo nám. – Tovární - Rubešova – Topolská až na OK u Kauflandu na zastávku Dr. Malíka a dále podle jízdního řádu (625008). Objízdná trasa linky 625007 povede podle jízdního řádu až na zastávku Chrudim, Dr. Malíka a dále pojede po stanovené objížďce, tj. po MKO na autobusové nádraží.

Ostatní dopravci (OSNADO s. r. o. – linka 000140) použijí nařízenou objížďku, obsluha zastávek nebude ovlivněna.

Informace o změně obsluhy autobusových zastávek bude zveřejněn na zastávkách a v autobusech.

„Předem se omlouváme za dopravní komplikace a žádáme řidiče o pochopení a pevné nervy,“ uvádí se ve zprávě chrudimské radnice.

(man, red)