Na trati projíždějící krásnou přírodou zůstanou jen víkendové rekreační vlaky. Lidé, kteří dosud cestovali po železnici ve všedních dnech, si budou zvykat na autobus.

Finanční náročnost

Hlavním důvodem optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji je finanční náročnost dotování sporadicky využívaných vlakových spojů. Vlaky proto na tomto vlakovém úseku nahradí tři autobusové linky. První z nich je linka Žďárec u Skutče – Pustá Kamenice, která bude jezdit v rozsahu osmi až deseti párů spojů v pracovní dny a šesti párů spojů o víkendu. Druhou linkou je spojení mezi Skutčí, Prosečí a Borovou, která v pracovní dny bude jezdit se sedmi páry spojů. Třetí autobusovou linkou je spojení Borové, Krouny a Hlinska, která bude jezdit v pracovní dny se šesti páry spojů, z nichž některé budou zajíždět do Pusté Kamenice.

Právě v této vesnici vlaky ve všední dny využívá asi pět lidí. „Každý den vyjíždí z Pusté Kamenice dvaašedesát aut, která vezou lidi do práce. Nový jízdní řád vlaků moc nezmění. Každopádně ale požadujeme, aby byla zachována obslužnost obce. Potřebujeme, aby se lidé dostali k doktorovi, na poštu, děti do školy. Podle nového řádu by do Kamenice mělo jezdit ještě více spojů než doposud, takže bychom na tom mohli vydělat,“ sdělil Miroslav Myška, starosta Pusté Kamenice.

Je třeba čas

Firma Oredo, která pro Pardubický kraj veřejnou osobní dopravu organizuje, seznámila zástupce místních samospráv s rámcovým návrhem jízdních řádů. „Návrh autobusových jízdních řádů a návaznosti spojů na vlaky tak, jak tady byl představen, vypadá dobře, potřebujeme ale určitý čas na jeho připomínkování a případné úpravy,“ vyjádřil názor svůj i svých kolegů místostarosta Skutče Pavel Bezděk.

S tím se podle vyjádření Oreda počítá, čas bude nejenom na připomínkování, ale i například na návrhy nových spojů. Zároveň se přítomní shodli na dalším jednání, které se bude týkat úprav vedení vlaků v době školních prázdnin.

Jednou z připomínek byla absence vlakové obsluhy zastávky Čachnov. Ta ale není možná, protože by došlo k narušení vlakových přípojů ve Svitavách.

„Jsem velmi rád, že jsme si ve Skutči koncepci optimalizace veřejné dopravy odsouhlasili. Otevřel se nám tak prostor pro další práci na tomto projektu,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Jan Tichý.

Konkrétní jízdní řád bude zveřejněn zřejmě v červnu.

Dráhy souhlasí

Optimalizace dopravní obslužnosti je průběžně projednávána s příslušnými starosty. Každá dosažená shoda v dopravním konceptu obsluhy umožňuje pokračovat v řešení detailu a dalších návazností mezi vlaky i autobusy tak, aby přípoje byly pro cestování zajímavé. Na každém jednání zaznívají podněty důležité pro sestavu jízdních řádů. Požadavky starostů budou v nejbližších dnech projednávány ve společné pracovní skupině. Při následném jednání, jež proběhne zhruba za měsíc, budou starostové seznámeni s možností řešení jejich námětů. To umožní jít do dalších podrobností vzájemné provázanosti spojů.

Michal Štěpán, krajské ředitelství ČD