„Byl jedním ze zakladatelů Chrudimských hudebních pátků. Učil na základní škole i základní umělecké škole. Hrál na housle a violoncello, v hudebních kruzích byl známou osobností. Přáteli se s řadou umělců, například s Eduardem Hakenem,“ vzpomíná na Zdeňka Spurného místostarosta Chrudimě Petr Řezníček, který se památce skvělého učitele přišel poklonit