„Takový velký audit nadchází jednou za tři roky. Poprvé jsme jím prošli v roce 2013, v roce 2016 jsme obhájili a nyní jsme tento úspěch zopakovali,“ říká Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město Chrudim a MA 21. „V letech mezi těmito velkými milníky jsme procházeli dalšími kontrolami, jejichž smyslem bylo ověřit a potvrdit stanovené cíle a jejich naplňování,“ dodává koordinátorka projektu.

„Chrudim je mezi Zdravými městy již matadorem a pochopitelně mě velice těší, že může jít dalším městům příkladem,“ říká starosta města František Pilný. „Samozřejmě je stále co dělat, je stále co zlepšovat, ale víme, že vytyčený směr je správný. Stojí za tím nejen množství soustavné práce mnoha zaměstnanců úřadu, ale také úzká spolupráce aktivních občanů. Za to všem patří velké poděkování,“ dodává starosta Pilný.

Velkým auditem završilo Zdravé město Chrudim a MA 21 proces kontroly ze strany odpovědných ministerstev. Chrudim je prvním městem v republice, které v roce 2013 kategorii A získalo, a také prvním, které ji získalo opakovaně.

Smyslem obhajob, auditů a vyhodnocování projektu je prokázat kvalitu strategického plánování a řízení, financování, komunikace s veřejností, spolupráce s neziskovým sektorem a mnoho další agendy.