„Klauni vždy způsobí zábavný rozruch, při kterém se baví všichni přítomní,“ poznamenává pracovnice léčebny Jana Zavřelová a přizvukuje jí jedna z dospělých pacientek, která práci zdravotních kejklířů přihlíží. „Moc se nám to líbí a jsme rádi, že se můžou děti kromě školy a cvičení také pobavit. A ono to baví i nás, dospělé,“ dodává žena se smíchem.

Pacienti různého věku v cirkusovém šapitó pod dohledem klaunů trénovali a posléze předváděli nejrůznější čísla, jako například točení talíře na tenounké tyčce. Dno talíře však bylo kónické, aby se na tyčce lépe udrželo.

KOMEDIÁLNÍ NADÁNÍ JE ZÁKLAD
I když je hlavní „pracovní náplní“ zdravotních klaunů především legrace, svou práci berou tito lidé vážně a jsou to profesionálové, kteří musí projít náročným výběrem. Jak sami potvrzují, komediální nadání je sice základ, důležitá je ale i schopnost empatie, trpělivost a vztah k dětem.

„Než zdravotní klaun poprvé vyrazí za pacienty, projde důkladným školením. Připravuje se jak po umělecké stránce, tak i po stránce etické a psychologické. I ti nejzkušenější klauni se pak i nadále zdokonalují v rámci seminářů, a to především v improvizaci, ve hře na hudební nástroje nebo pohybových dovednostech. Učí se zde nové techniky a fígle, kterými dokáží s dětmi rozpoutat tu veselou, upřímnou a opravdovou vlnu legrace a smíchu,“ vysvětluje umělecký ředitel neziskové organizace Zdravotní klaun Petr Jarčevský.

Fungují od roku 2001
Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Vysílá své veselé kejklíře prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů, kteří svými legráckami a s nimi souvisejícími projekty odreagovávají děti, geriatrické pacienty i seniory od strachu, napětí a od úzkostí spojených s léčbou nebo z neznámého prostředí, a tak veselou a hravou formou pomáhají ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu.

V současné době 86 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory. „Svojí aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti,“ dodává Petr Jarčevský.