Základem pro geopark má být neuvěřitelně bohaté geologické dědictví území, na němž dlouhý geologický vývoj zanechal odkaz v podobě pestré směsi hornin starších více než 600 milionů let.

Co je ale geopark? Nebudou v něm omezena například práva podnikatelů či majitelů pozemků a obytných domů? Podle Františka Bárty, někdejšího vedoucího CHKO Železné hory, rozhodně ne. „Geopark není zvláště chráněné území ani to není výstava kamenů, učebna geologie, sportovní a zábavní park. Je to území s významnými, ale i turisticky atraktivními geologickými jevy a doklady vývoje krajiny. Území lze využít pro vzdělání, osvětu a podporu turistického ruchu a s tím spojených udržitelných podnikatelských aktivit.

Posláním geoparku je spolupracovat při využití geologického potenciálu území se všemi, kteří mají zájem na podpoře osvěty, vzdělávání a praktické ochrany těchto jevů,” uvedl Bárta.
Žádost na vyhlášení geoparku podala společnost Vodní zdroje letos na jaře.

V budově Vodních zdrojů proběhl první seminář, při němž bylo území budoucího geoparku představeno odborné veřejnosti, učitelům i pracovníkům samospráv, státní správy a pracovníkům informačních center. Teď se připravují informační materiály a chystá se další seminář a terénní exkurze. O tom, zda bude geopark vyhlášen, se rozhodne v listopadu právě v Chrudimi.

Zatím jsou v celé republice jen dva národní geoparky. Pokud se chcete dozvědět více o geologii Železných hor, RNDr. Daniel Smutek z Vodních zdrojů bude o jejich geologické minulosti hovořit ve středu 19. října od 18 hodin v Heřmanově Městci v Multifunkčním středisku na náměstí.