Obyvatelé města ani lidé ze skutečského okolí by tak nemuseli například pro občanské průkazy nebo pro povolení studně až do vzdálené Chrudimě.

Zbytečné kilometry

„V našem okrese zajišťuje v odpovídajícím rozsahu výkon státní správy jen samospráva v Chrudimi a v Hlinsku. A to je málo. Vždyť například na sousedním Orlickoústecku je takových obcí šest, na Svitavsku jsou čtyři, na Pardubicku tři. Tam všude jsou úřady lidem blíž," konstatuje Pavel Novotný. „Lidé třeba z Proseče teď urazí třicet pět kilometrů autobusem, aby si podali žádost o výměnu občanského průkazu. To samé je čeká o týden později, když si jedou doklad vyzvednout. Takhle si opravdu nepředstavuji přibližování státní správy občanovi, kterým se politici často a rádi zaklínají. A nejde jen o průkazy, ale také o do budoucna ohrožené malé stavební úřady, o proces povolování studní, o dostupnost finančního úřadu, přítomnost úřadu práce atd.," vysvětluje starosta. „Například úřad práce u nás v současnosti existuje jen na základě výjimky, jinak by sto lidí denně ze Skutečska, Lužska a Prosečska muselo dojíždět do Chrudimě. Za zmínku stojí třeba i evidence řidičů a motorových vozidel. Cítíme to tu jako obrovský hendikep," říká starosta.

Ze Skutče má být blíž na úřady

Se svým plánem udělat ze Skutče město s posíleným výkonem rozsahu státní správy chce starosta Pavel Novotný detailně informovat skutečské zastupitele na jejich březnové schůzi „Zastupitelé budou mít poslední slovo, ale já nevěřím tomu, že by byl byť jediný zastupitel proti tomu," předpokládá starosta.

Sám se také již pustil do díla. „Zpracovávám teď a analyzuji řadu tabulek a statistik, abych měl v rukou pádná čísla a argumenty. Už jsem také mluvil s některými okolními starosty a musím říci, že z jejich strany cítím opravdu velkou podporu," pokračuje Pavel Novotný.

Běh na dlouhou trať

Starosta ví, že „zrovnoprávnění" městského úřadu ve Skutči s úřady v Chrudimí nebo v Hlinsku bude běh na dlouhou trať. „Jsem pochopitelně připraven jednat s poslanci o změně příslušného zákona. Jsem připraven i na jednání s novými ministry, především s ministrem vnitra i s kýmkoliv dalším. Asi nebude jednoduché všechny ty lidi přesvědčit, a neumím teď říci, jak dlouho všechno potrvá. Za sebe ale musím říci, že to mám za jednoznačnou prioritu," ujišťuje Pavel Novotný.

„Blud," říká starosta

Z některých radnic bývají občas slyšet nářky, že městské úřady na výkon státní správy doplácejí ze svého a že jim příspěvek státu nekryje náklady, jež musejí na zajištění těchto služeb ve skutečnosti vynakládat. „Podle mě to je blud. Toho se vůbec nebojím. Jsem přesvědčen, že my z tohoto příspěvku dokážeme bez potíží všechny své povinnosti ukočírovat," reaguje rezolutně skutečský starosta. Počítá ostatně i s tím, že na případné opravy prostor či na zřízení a vybavení příslušných pracovišť stát vyčlení nezbytné finanční prostředky. Podobně, jako je vyčlenil pro Chrudim nebo pro zmiňované Hlinsko. Podle starosty by se mělo zřejmě jednat o částku dosahující několika milionů korun.

V Luži jsou pro

V poslední době se úspěšně rozvíjí stále těsnější spolupráce mezi radnicemi ve Skutči, v Proseči i v nedaleké Luži. Připomeňme v této souvislosti třeba nedávné zřízení společné jednotky městské policie nebo unisono vyjadřovanou podporu, které předcházela zřízení stanice skutečské zdravotnické záchranky. Proto asi nepřekvapí, že prosečský starosta Jan Macháček a lužský starosta Radek Zeman patří mezi ty, které skutečský starosta Novotný o svých plánech informoval v předstihu.

„Já jsem určitě pro tento záměr. Snahu sousední Skutče nějakým způsobem i společně koordinujeme. Právě kvůli tomu, jak je stále víc a víc pravomocí odebíráno z malých měst a tyto pravomoci a služby jsou přenášeny výhradně na tzv. trojková sídla, cítíme tuto potřebu stále akutněji," říká lužský Radek Zeman. Jako příklad uvádí již zmiňované občanské průkazy. Dřív prý mohli v Luži alespoň kompletovat příslušné žádosti a hromadně je pak dopravovat do Chrudimě. „Dnes už nejde ani to, protože se lidé musejí nechat v Chrudimi na úřadě předepsaným způsobem vyfotografovat. Cesta do šest kilometrů vzdálené Skutče by pro ně byla podstatně jednodušší a rychlejší, už kvůli mnohem příhodnější autobusové dopravě. A Chrudimákům, kteří mají už teď práce nad hlavu, by se tím jen ulevilo," míní Radek Zeman.