Celková cena díla, které už je zakomponováno do návrhu rozpočtu na příští rok, činí přibližně 26 milionů korun bez DPH. Pokud městští zastupitelé rozpočet schválí, půjde v roce 2019 o největší skutečskou investici.

Rekonstrukce chladicí technologie je nezbytná. V roce 2022 totiž vejde platnost nové nařízení, podle něhož by provoz stávajícího zařízení už nebyl možný. „Nechceme riskovat, že budeme muset v roce 2022 zainvestovat vysokou částku, nebo dokonce stadion úplně zavřít,“ řekl letos na jaře starosta Pavel Bezděk, když hovořil o snaze města získat na dílo dotaci.

A nedávno přišla dobrá zpráva. „V listopadu jsme obdrželi rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o přidělení dotace. Předpokládané uznatelné náklady se pohybují ve výši 24,2 milionů korun s tím, že dotace je 25 %. Zbývající část můžeme dofinancovat zvýhodněnou půjčkou s úrokem 0,45 % s dobou splatnosti 10 let,“ sdělil starosta. Čtyři miliony korun určené na výměnu mantinelů a rekonstrukci ledové plochy nebude možné zahrnout mezi uznatelné výdaje.

Rozpočet města pro příští rok projednají skutečští zastupitelé v pondělí 10. prosince. „Pokud bude schválen, zhruba během jednoho měsíce pak počítáme se zasláním zadávací dokumentace na Státní fond životního prostředí a s vypsáním výběrového řízení. Samotnou rekonstrukci bychom mohli zahájit někdy v polovině května a předpokládáme, že v září příštího roku bychom spustili zkušební provoz,“ pokračuje starosta Pavel Bezděk.

Čpavek jako chladicí médium nezmizí z rekonstruovaného zařízení bezezbytku. Jeho množství ale klesne ze současných 700 litrů přibližně na 150 až 200 litrů, tedy na méně než třetinu dnešního stavu. Chlazení bude zároveň účinnější, protože dojde ke zmenšení nyní zbytečně velké ledové plochy a k zarovnání jejího povrchu. „Nově se tedy bude chladit optimální vrstva ledu o tloušťce čtyř až pěti centimetrů, zatímco v současnosti je tato vrstva místy až o několik centimetrů silnější,“ doplnil skutečský starosta.