Problém kompletní, nikoliv provizorní opravy spočívá v otázce, zda je anebo není zborcená pískovcová zeď vodním dílem. V minulosti se nejprve k věci vyjádřil vodoprávní úřad, podle kterého to vodní dílo není. Proti tomu se odvolalo město Chrudim a podalo správní žalobu ke krajskému soudu. Vše skončilo u Nejvyššího správního soudu, který v září rozhodnutí vodoprávního úřadu zrušil.

"Dále město podalo u Okresního soudu zde v Chrudimi žalobu na určení vlastnického práva, kde se domáhá prohlášení, že vlastníkem daného úseku je stát. Věc je zde na prvním stupni před rozhodnutím," uvedl právník chrudimské radnice Petr Tulis.

Město je přesvědčeno, že má miliony za opravu zaplatit stát. Kvůli tomu shromažďovalo podklady v různých archivech, na katastrálním úřadu, ke zdi se vyjadřovali odborníci na vodohospodářské stavby ze znaleckého ústavu VUT v Brně. Aby zeď opravilo ve vlastní režii, muselo by z rozpočtu uvolnit asi deset milionů korun.

Psali jsme:

Lidé mají strach z provizorního řešení. Obávají se, že při zvýšeném průtoku vody v Chrudimce se zeď zbortí úplně.
Kdo opraví zborcenou zeď Chrudimky na Kateřině? Soudní kolečko se roztočilo

Ale havárie si už nežádá odkladu, Chrudimáci už se totiž obávají nad zbořeništěm chodit. "Přiznám se, že s tím mám problém. Dřív bych mohl přejít po lávce v Úzké ulici, ale tu už před lety zbourali a město se nemá k tomu, aby ji znovu postavilo," řekl Martin, který žije nedaleko.

Úsek pískovcového zdiva je pozůstatkem domu čp. 91, který dříve patřil židovské rodině Witzů a kde byla provozována vyhlášená likérka. Tato rodina byla fatálně postižena událostmi 2. světové války - ze sedmi členů rodiny bylo šest zavražděno v koncentračním táboře. Jediný Oldřich Witz se po válce vrátil a obnovil provoz likérky. V roce 1948 ale o podnik znovu přišel, tentokrát definitivně. Znárodnění podniku se dle výměru Ministerstva obchodu výslovně vztahovalo i na dům čp. 91. Od roku 1948 tedy dům vlastnil stát, který ho nechal v roce 1977 zbourat v rámci sanace dané lokality a uvolnění prostoru pro nově budované sídliště Dukla. Byla ponechána je spodní část domu přesně do výše z obou stran navazujících zdí ze žulového kameniva. Proto se město Chrudim domnívá, že by to měl být stát, kdo opravu provede. (Zdroj: Petr Tulis, právník města Chrudim)

K dohodě o opravě došlo už v červnu, kdy Povodí Labe obdrželo od města statický posudek. "Po místním šetření jsme však byli nuceni konstatovat, že řešení navržené ve statickém posudku s sebou nese nepřiměřené bezpečnostní riziko při realizaci, tedy nebezpečí dalšího zborcení břehu. Navrhli jsme vlastní řešení, které bylo zpracovateli posudku sděleno na místě a následně starostovi telefonicky na konci srpna. Od té doby čekáme na reakci zástupce města na námi navrženou variantu dodatečného provizorního zabezpečení. Z tohoto pohledu jsme se se zástupci města v dané věci na konečném řešení zatím nedohodli," řekla Deníku mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Big bag už jsou u zdi dva roky, prorůstá jimi tráva a plevel. Stavbu zpevní druhá řada.Big bag už jsou u zdi dva roky, prorůstá jimi tráva a plevel. Stavbu zpevní druhá řada.Zdroj: Milan Klicpera

Starosta Pilný si přitom před časem posteskl, že stále čeká na reakci Povodí Labe. Je jasné, že tu vznikl komunikační šum. "Špatně jsme se pochopili, my jsme totiž čekali i na finanční vyjádření. S tím telefonátem to je pravda, řekli jsme si technické možnosti. Loučili jsme se s tím, že ještě mě zajímají ceny jejich variant," vysvětlil nedorozumění starosta.

Výroba rosické pálenky trvá dva až tři měsíce.
Santa z Rosic umí pálit třešňovici, při soutěži porazil i ostřílené Moraváky

Nicméně nyní už má rada města od Povodí Labe k dispozici písemné podklady. Navržena byla dvě řešení opravy nábřežní zdi. Obě spočívala v použití big bagů naplněných kamením, pískem a zeminou. "Vybrali jsme variantu za cca 300 tisíc, kde stávající big bagy zůstanou na místě a přidá se další řada. Druhá varianta by znamenala odstranit stávající big bagy a místo nich dát nové. Tuto variantu povodí sice nabídlo za cca 700 tisíc, ale nechce ji realizovat. Bojí se, že by se to celé zhroutilo. Očekává se realizace do konce roku," dodal Pilný.