K takovému neštěstí dnes díky radiovému spojení mezi stanicemi dojít nemůže, ale k zabezpečení celé tratě na vyšší úroveň dojde až nyní.

„V říjnu bude zahájena postupná aktivace nového, již namontovaného, zabezpečovacího zařízení jak ve stanicích a na trati, tak i na přejezdech,” dodává Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty.

Přes nedávné omezení financí ministerstvem dopravy dojde kvůli velké rozestavěnosti tratě k úplnému dokončení a spuštění systému. Mezi Žďárcem u Skutče a Svitavami si ale musí cestující zvyknout na nádraží bez výpravčích.

„Ve všech mezilehlých stanicích na trati ze Svitav do Žďárce u Skutče dojde ke zrušení této služby. Kolika pracovníků se to bude týkat, a kolik jich zůstane jako komerční obsluha, třeba v Poličce, to už záleží na Českých drahách. Provoz na trati Svitavy – Žďárec u Skutče bude řízen z dispečerského pracoviště ve Svitavách, kde bude sídlo dirigujícího výpravčího,” popisuje Šťastný trend na železnici.

Dokončovací práce včetně zkoušek zařízení budou probíhat do prosince letošního roku tak, aby zabezpečovací systém byl funkční od nového jízdního řádu, který začne platit 12. prosince.

Stavba racionalizace 53 km dlouhé trati ze Svitav do Žďárce u Skutče je prakticky před dokončením, prostavěno je již 231 milionů korun.

(rl)