Jejich cílem však není pozorování přírody, ale naopak práce. Ta je zaměřena na výměnu starých hraničních tabulí v rezervacích za nové. Zároveň s nimi pak instalují i nové informační tabule. Vše je vymyšleno a děláno tak, aby na jaře příštího roku bylo v CHKO Železné hory vše připraveno pro návštěvníky území. V současné době jsou tak v regionu umisťovány nové sloupky, na něž v nejbližší době přibudou i znaky a názvy zvláště chráněných území. Na vybraných místech pak budou velké tabule podávat celkové informace o dané lokalitě.

Mimo tyto práce se chýlí ke konci i velký projekt Železné hory – významná geologická oblast, jehož realizátorem jsou Vodní zdroje s. r. o. V této době se již u vybraných geologických jevů objevily nové informační panely a na stěžejních místech (na druhém snímku) jsou i uzlové informace.  Na těchto stěžejních místech jsou v instalovaném přístřešku základní údaje o dané geologické epoše Železných hor a ukázky typů hornin vážící se k danému období.

Návštěvníci CHKO Železné hory i celých Železných hor se tak mohou těšit na vánoční dárek, který se jim pro rok 2015 nabízí.

František Bárta