Historie školy začala 5. listopadu 1862, kdy v Chrudimi zahájila vyučování Hospodářská škola, „co vedlejší s podreálkou spojený ústav". Bylo to den po „slavném otevření, jehož se zúčastnili představení c. k. okresních úřadů, městského zastupitelstva, měšťanstva a vůkolních rolníků," jak uvádějí historické prameny, z nichž čerpal Josef Roman, autor almanachu vydaného k letošnímu výročí školy.

V pramenech dále stojí, že účelem školy „bylo vzdělávati odrostlejší mladíky pro stav rolnický, by pak buď své vlastní hospodářství nebo najaté s nejlepším prospěchem spravovali a nebo ve službě při správě větších statků prospěšně působiti mohli. Mimo to bylo i účelem mysl, ducha a srdce chovanců šlechtiti a zdokonaliti, aby z nich jednou byli nejen pokročilí rolníci, nýbrž i řádní občané…"
Škola později procházela různými proměnami. Od školního roku 1920/21 dodnes existuje v Chrudimi čtyřletá hospodářská škola zakončená maturitní zkouškou.

Denně i dálkově

Nyní navštěvuje střední a vyšší odbornou školu 329 studentů. Na střední škole studují ve dvou zemědělských oborech i v ekologickém oboru, ale také v zemědělském oboru pro denní tříleté studium ukončené výučním listem. Vyšší odborná škola nabízí absolventům středních škol denní i dálkové tříleté studium ve vzdělávacím programu Správa ochrany životního prostředí.

Program oslav

Pátek:
Celostátní konference 'Zemědělské školství v proměnách času'. Velký sál Muzea od 9.30 do 13.45 hodin.
Sobota:
Setkání bývalých i současných zaměstnanců školy. Jídelna školy v 9.30 hodin.
Valná hromada Spolku absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi. Muzeum, salón Sůva od 12.30 hodin.
Setkání absolventů a přátel školy s kulturním programem (Slavoj Chrudim). Velký sál Muzea od 14 hodin.
Neděle:
Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 8.30 hodin.
Setkání se zástupci zemědělských a ekologických firem v jídelně školy od 10 hodin.
Od pátku do neděle výstava ovoce, zeleniny, bonsají, květin, holubů, králíků drůbeže, ekolog. a zemědělských aktivit, hospodářských zvířat atd. v areálu školy a školního statku ve Vestci.