Tým domácí hospicové péče tvoří zdravotní sestry, sociální pracovníci, psycholožka či duchovní. Službu farní charita poskytuje především v Chrudimi a jejím okolí, ale v případě potřeby nemá problém dojíždět i do obcí a měst vzdálených přibližně do třiceti kilometrů. „Cílem dobročinné sbírky je vybavit službu domácí hospicové péče zdravotními pomůckami pro naše pacienty a zajistit profesionální vybavení pro celý hospicový tým. O domácí hospicovou domácí péči je mezi veřejností velký zájem, který dále narůstá. Cílem sbírky je na tuto situaci reagovat a zvýšit dostupnost služby v našem regionu,“ uvedl ředitel Oblastní charity Chrudim Roman Pešek.

Číslo popisné 1, to je nedávno rekonstruovaný objekt, ve kterém sídlí informační centrum a městská policie. Kvůli vytápění plynem se její provoz v příštím roce prodraží.
Plynem vytápěná stará radnice v Chrudimi je žrout peněz. Spásou je horkovod

„Pro nemocné je tým našich zdravotních sester k dispozici kdykoliv podle jejich potřeb. Zapůjčení zdravotních pomůcek nabízíme našim pacientům zdarma. Jsou to například polohovací postele, antidekubitní matrace, kyslíkové koncentrátory a další vybavení,“ doplnila vrchní sestra domácí hospicové péče Martina Soukupová. Díky zajištění pomůcek dojde k obsloužení maxima žadatelů o službu domácí hospicové péče a bezprostředně po jejich nákupu dojde k využití v terénu.

Sbírku můžete podpořit ZDE

Snaha o to, aby nevyléčitelně nemocní pacienti mohli důstojně prožít poslední dny svého života a zůstat i přes své onemocnění se svojí rodinou a blízkými, je velká. Smyslem péče je zajistit umírajícím lidem co nejvyšší možnou kvalitu života. „I proto se obracíme na veřejnost s prosbou o podporu dobročinné sbírky, která má za cíl získat finanční prostředky pro zakoupení spolehlivých a kvalitních zdravotních pomůcek jak pro sestry, tak především pro naše pacienty,“ dodal ředitel Pešek.

Cílem je 300 tisíc

Sbírka na dárcovské platformě Donio.cz potrvá ještě 38 dnů a jejím cílem je vybrat od dárců 300 tisíc korun. „Apeluji na všechny z nás, co ještě tuto péči nepotřebujeme. Všichni budeme jednou odcházet a všichni si přejeme odejít důstojně v kruhu rodiny v domácím prostředí. Podporuji. Děkuji,“ napsala na stránku Jana M., která přispěla na domácí hospicovou péči částkou 5 000 korun.

Peníze hodlá poslat i Chrudimačka Eva, jejíž maminka zemřela před patnácti lety. „Snažili jsme se o to, aby skonala doma, ale nakonec jsme to nezvládli, a tak byla převezena do léčebny dlouhodobě nemocných. Mrzí mě do dneška, že umírala sama. Domácí hospicovou péči proto ráda podpořím,“ řekla Eva.

Odcizené zboží z obchodního domu ve Skutči
Zlodějka byla ve skutečském Tescu na malinách. Cimrman by se divil

Patronkou sbírky se stala operní pěvkyně Dagmar Pecková, která je chrudimskou rodačkou a Oblastní charitu Chrudim dlouhodobě podporuje. „Možnost strávit poslední okamžiky svého života v domácím prostředí v přítomnosti své rodiny je přáním většiny lidí. Podporuji proto rozvoj domácí hospicové péče poskytované Oblastní charitou Chrudim,“ uvedla Pecková.

Domácí hospicová péče je pro region Chrudimska významná – Oblastní charita ji poskytuje zdarma v téměř 70 obcích nepřetržitě 7 dní v týdnu. „Je důležité, abychom byli schopni zajistit našim klientům celodenní péči, v mnoha případech jsou naše zdravotní sestřičky volané i v noci. Smyslem domácí hospicové péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v období umírání nemocného, ale i po jeho úmrtí,“ vysvětlil ředitel charity Roman Pešek.