Jak uvádí starosta Pavel Bezděk, na letošní rok se plánuje revitalizace sídlišť v ulicích Sládkova, Družstevní nebo ČSA, kde stojí sice pěkné domy, nicméně byly postavené už v 50. letech a jejich okolí už nutně volá po rekonstrukci.

„Komunikace, zelené plochy, mobiliář – lavičky, odpadkové koše, přístřešky pro popelnice, prostě komplexní řešení těchto lokalit," popisuje starosta Bezděk, co si vedení radnice představuje pod pojmem revitalizace.

Parkovací místa

Kromě vizuální změny by mohlo přibýt i parkovacích míst. Nicméně v současné době nelze říci, kolik nových stání projektant do ulic vměstná. Jak však podotýká starosta, každá dvě nová parkovací místa jsou dobrá.

Pozornost vedení Skutče se v letošním roce zaměří i na místní zimní stadion, neboť vzniká projekt na rekonstrukci technologie mražení. Opravou nebo kompletní výměnou by tak měla projít strojovna i rozvody, a to hned z dvojího důvodu. Jednak by se tak mělo snížit procento čpavku, který nyní slouží jako chladící médium, z osmi set kilogramů na dvě stě a opravou by se i snížila energetická náročnost stadionu.

„Při zimách, jaké nyní máme, stál provoz od října do listopadu téměř 300 000 korun. Teď se navíc zjistilo, že ledová plocha není úplně rovná a na krajích se tvoří větší ledová vrstva, než je záhodno," poznamenává Pavel Bezděk.

Vyjma strojovny by město rádo také opravilo šatny a zateplilo a zvukově odizolovalo vnější stěny. Stadion stojí v intravilánu Skutče, a i když fanoušci nesmí používat bubny, jejich ryk při povzbuzování svého týmu se nese do dálky.

Oprava technologií na zimním stadionu jsou přímo závislé na dotacích. Pokud je město dostane zhruba do května, bude vedení Skutče schopné vypsat výběrové řízení a rekonstrukci stihnout ještě do začátku sezóny. Pokud se proces zpozdí a peníze ze státního rozpočtu přijdou až v létě, opravy se budou muset odložit.

Kromě stadionu a sídlišť čeká Skuteč v letošním roce také oprava střechy smuteční síně a úpravy zahrady kolem Mateřské školy Poršovy.