Střední průmyslová škola Chrudim připravuje žáky technických oborů už téměř 120 let. V současné době nabízí žákům základních škol sedm oborů. Tři obory jsou studijní, zakončené maturitní zkouškou: Strojírenství, Mechatronika, Mechanik strojů a zařízení. Čtyři obory jsou učební, zakončené výučním listem: Zámečník, Obráběč kovů, Strojník silničních strojů a Mechanik elektronických zařízení. Ve studijních oborech má škola pro první ročník k dispozici 144 míst, v učebních oborech 96 míst.

Střední průmyslová škola Chrudim byla díky Pardubickému kraji, který je jejím zřizovatelem, v uplynulém období zásadním způsobem podpořena prostřednictvím projektu s názvem Strojírensko-technické centrum Chrudim. V rámci tohoto projektu získala škola investiční prostředky v celkové výši 23 milionů korun na nové a moderní vybavení učeben, laboratoří a odborných pracovišť.

Podstatnou změnou prošly také budovy areálu školy v Čáslavské ulici. V rámci projektu byly za cenu 40 milionů korun komplexně zatepleny a opatřeny novou fasádou.

„V současné době jsou ve škole nadstandardně vybaveny nejen učebny, ale také pracoviště odborného výcviku pro výuku strojírenských oborů i oborů mikroelektrotechniky. Jsou tak zcela srovnatelné s pod-mínkami předních firem, ve kterých se žáci ucházejí po absolvování školy o zaměstnání," říká ředitel školy František Mihulka.

O perspektivě nabízených oborů svědčí také skutečnost, že škola efektivně spolupracuje s více než třiceti firmami regionu. Žáci absolvují ve firmách stáže a praktickou výuku, navštěvují je v rámci exkurzí. Samotné firmy oslovují žáky často již v době studia a nabízejí jim zaměstnání.

„Společenský vývoj ukázal nezbytnost technického vzdělávání. Jsme připraveni pružně reagovat na potřeby pracovního trhu, k čemuž máme v naší škole vytvořeny kvalitní personální i materiální podmínky," dodává ředitel školy František Mihulka.

Prostřednictvím fotografií některých nově vybudovaných a vybavených výukových pracovišť si dovolujeme srdečně pozvat k náv-štěvě naší školy nejen žáky základních škol a jejich rodiče, ale také širokou veřejnost u příležitosti Dne otevřených dveří ve středu 18. ledna 2017 od 9:00 do 18:00 hodin. V rámci Dne otevřených dveří Vám podáme podrobné informace o oborech školy a podmínkách studia u nás. Budete si moci prohlédnout příjemné a moderní prostředí budovy školy v Čáslavské ulici i v areálu dílen odborného výcviku starého závodu Transporta.