Někteří dobrovolníci prakticky žijí na frontové linii již dva roky, stejně jako Michal „Kody" Kislicki, člen neziskové organizace „Chuť pomáhat". Kody je koordinátorem duchovních i materiálních projektů pomoci lidem na Donbasu.

Letní tábory pro děti na frontě, v zimě dodávky dřeva a výroba kamínek pro lidi mrznoucí v – 30 °C v bytech bez oken – to jsou jen střípky práce neplacených dobrovolníků.

Kody přijíždí do ČR dvakrát do roka informovat o stávající situaci i o úspěšných projektech, které se podařily za poslední dobu. Také povzbudit a nadchnout další lidi s otevřeným srdcem, do finanční podpory svých projektů, či osobní účasti na dobrovolnictví v ČR, nebo přímo ve válečné zóně. (mv)