Strom v posledních letech chřadl a jeho osud byl už delší dobu na základě odborných dendrologických posudků zpečetěn.

Někteří lidé jakoby se ale při pohledu na rozřezaný kmen nechtěli smířit se skutečností. „Myslím, že kácení bylo předčasné, nemocné zvíře přece také také hned neusmrtíme," domnívá se například Robert Yuan ze Slatiňan.

Neodvratný konec

Názor laika ale už před časem vyvrátili odborníci a neodvratnost osudu velikána, jehož kmen měřil ve výšce 130 centimetrů přes šest metrů, potvrdil i kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta. „Výsledky odborných posudků jsou horší než bychom si přáli. Není cesty, jak buk zachránit," konstatoval už před časem kastelán a na jeho slova teď tedy došlo. Větvoví buku zůstalo již vloni téměř bez listů a zhoršující se stav dřeviny budil obavy, že případné padající větve by někoho mohly vážně zranit. V okolí stromu se proto nakonec objevily i tabulky s varovným textem.

Po smrti zrození

Červenolistý buk vévodil zámeckému parku přibližně dvě stě let a má tomu tak být i nadále. Postará se o to náhradník. Vějířovec obrovský se sice spolu s podmáčením půdy podepsal i na osudu dalšího exempláře zmíněného druhu, u nějž nakonec nedávno došlo k samovolnému vývratu, ale Slatiňanští nahrazují uhynulé a vykácené stromy následovníky stejného rostlinného druhu. Mladý buk červenolistý tak bude ve stejném místě parku vysazen ještě letos.

Kultivar buku lesního červenolistého je charakteristický barvou listu, která je tmavě červenohnědá, přičemž listy jsou velké, lesklé a mělce zoubkaté. Je červenou variantou základního druhu.