S novou podobou rekonstruovaného centra se ve městě objevily také úvahy o vysazení živého jehličnanu, který by mohl na náměstí opakovaně plnit funkci živého vánočního stromu. „V této věci zatím nemáme jasno. Uvidíme, jaký bude většinový názor zastupitelů, a zda v tomto ohledu zadáme vypracování příslušné studie. Je ale pravděpodobné, že by nápad narazil u památkářů. Těm by se totiž, s ohledem na charakter místa, nemuselo vysazení jehličnanu líbit,“ naznačuje starostka.

Ludmila Nováková, vedoucí oddělení památkové péče při Městském úřadu v Chrudimi, obavu chrastecké starostky jednoznačně potvrdila. „Z našeho hlediska to je zcela nepřijatelné. Jehličnan nemá na historickém náměstí co dělat,“ říká rezolutně Ludmila Nováková.

A krátce se zastavila také u případů, kdy živé smrky některá náměstí dosud zdobí, jako je tomu například v Seči. „Pokud takové stromy někde zůstaly z dob, kdy se ještě smrky a túje vysazovaly do intravilánu měst, tak prosím. Avšak obecně řečeno, intravilán města jehličnan jako takový historicky vůbec nezná. Jehličnany patří do lesa. Pokud vím, tak Chrast má vlastní městské lesy, takže si může strom pro období Vánoc zajistit podobně jako třeba Chrudim, kde si kvůli Vánocům také v centru nevysadili živý smrk,“ uzavřela vedoucí oddělení.