„Máme otevřeno“. Dřevěné tabulky s tímto textem teď najdete na zajímavých místech Národního geoparku Železné hory. Ten se snaží geologii zpopularizovat mezi veřejností a prostřednictvím nových stezek a zážitkových míst ukázat, že tento vědní obor není žádná nuda.

„Na cedulky můžete narazit na začátcích turistických cest, v blízkosti geologických lokalit, nebo je jen tak minout někde v lese,“ vysvětluje Jan Doucek, manažer geoparku.

Geologicky cenná lokalita

Železné hory jsou totiž geologicky velmi cennou lokalitou. Například na Deblově se lidé mohou projít po 500 milionů let starém mořském dně. Ve Stolanech ve starém lomu zase poznají, jak ostré byly zuby žraloka a jak je těžké odkrýt kostru dinosaura. Je zde totiž spousta zkamenělin. Žulová stezka Horkami vede po stopách kamenické historie dobývání a zpracování žuly. Míst, která v regionu Železných hor vypovídají o dávné historii, je mnoho.

Více o geoparku Železné hory najdete na www.geoparkzh.cz

„Turisté v Železných horách často ani netuší, že se právě nacházejí na území geoparku a že mohou o kousek dál vidět zajímavé kameny a skály. Proto jim to chceme připomenout právě touto hravou formou, těmito cedulkami, přímo v terénu,“ dodal Doucek.

Všechny tabulky jsou vyrobené z přírodních jinak neupravených materiálů a text je do nich vypálen speciální raznicí. Takže pokud zůstanou přímo na místě, přírodu to podle tvůrců nijak nepoškodí.

700 milionů let během tří dnů

Během třídenní návštěvy geoparku zde lidé mohou poznat historii planety Země starou až 700 milionů let. Na území Železných hor se nachází více než 100 druhů hornin s řadou ojedinělých minerálů a sedimenty se širokým spektrem zkamenělin od starohor před 2,5 miliardami let až po druhohory.