Přes opakované diskuze a různé návrhy předkládané veřejnosti v minulých volebních obdobích není podle chrudimského starosty Františka Pilného stále jasné, jaké protipovodňové opatření Na Šancích vlastně zvolit.

„Byl tam naplánovaný poldr za 80 milionů korun, což krajský úřad shodil ze stolu, že to je nesmysl. Já s tím částečně souhlasím, protože 80 milionů by byla natolik vysoká částka, která odpovídá například sumě nutné pro vybudování splaškové kanalizace v Medlešicích. To už bychom pak v podstatě neudělali nic jiného,“ říká starosta s poukazem na omezené možnosti městského rozpočtu.

„Proto si hraji s myšlenkou, jak to trochu obejít. A sice, že bychom v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury a Pardubického kraje zrekonstruovali silnici na Topol, kterou bychom umístili na vyšší násep. Ten by vytvořil přirozený předěl mezi sídlištěm a polem,“ přemítá František Pilný. Po prudkých deštích by se v poli vytvořil dočasný rybníček, což by ale podle starosty zemědělcům nevadilo. „Pěstovali by tam takové plodiny, kterým by krátkodobé zatopení neuškodilo. Bavíme se pochopitelně o situaci, která by nenastávala denně, ale podle dosavadních zkušeností třeba jen jednou za několik let,“ dodává starosta.

Rychmurk
Klienty z Rychmburku čeká pestřejší život mimo hradní zdi

O řešení v podobě zmíněného valu zatím není rozhodnuto. „Je to předjednáno v rovině úvah spolu s krajským radním Michalem Kortyšem,“ přiznává starosta a zmiňuje jméno náměstka hejtmana zodpovědného za krajskou dopravu a dopravní obslužnost.

„Ať je to jak chce, už by s tím mohli něco udělat. Nechci znovu zažít, jak tady všechno plave. Ale myslím, že se neudělá nic,“ svěřila se včera Deníku jedna z obyvatelek sídliště.

Opozice je skeptická

Opoziční zastupitel a dřívější chrudimský místostarosta Roman Málek se ke starostově vizi staví vyloženě skepticky. „Řeknu to od plic: Jde o plácání páté přes devátou. Lidem naslibovali hory doly a teď nevědí, jak se z toho vymluvit. Je hloupost, že by stát investoval do účelové komunikace mezi Chrudimí a Topolem. A kraj? Vezměte si, kolik má na stavbu a opravy silnic. To je taky nereálné,“ tvrdí Roman Málek.

Stavba valu by podle něj byla mimořádně nehospodárná. „Při zvednutí silnice o několik metrů by musel být násep velmi široký, aby silnice unesla váhu pošťáckého auta nebo dalších vozidel nad 3,5 tuny. Ale jestliže se pan starosta domluví s poslancem a ŘSD sem nesystémově šoupne 100 milionů, tak já s tím nemám problém,“ uzavřel zastupitel. 

Ilustrační foto.
V Chrudimi uvažují o loukách pro psy