LivCom je prestižní mezinárodní soutěž měst, která se zaměřuje na hodnocení kvality života obyvatel a prosazování principů udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, který respektuje všechny tři pilíře – ekonomický, sociální a životního prostředí a vytváří tak podmínky pro život budoucích generací. Tato soutěž je i významnou platformou pro vzájemnou výměnu zkušeností a osvědčených příkladů dobré praxe.

Letošní ročník byl již patnáctým v pořadí a konal se v jihokorejském Soulu – Songpa - Gu ve dnech 27. až 31. října 2011. Do soutěže bylo posláno na 350 projektů, do konečného finále postoupilo 77 měst z 26 zemí celého světa (s 60 projekty celých měst, 50 ekologicky udržitelných projektů a 18 projektů zaměřených na získání „stipendia“).

Finalisté letošního roku odrážejí širší geografické zastoupení než kdy předtím. Finále se účastnili zástupci měst z Turecka, Mosambiku, Vietnamu, Malajsie, České republiky apod.

Město Chrudim se této světové soutěže LivCom zúčastnilo již popáté a i letošní ročník byl pro naše město úspěšný. Do finálového boje jsme postoupili se dvěma projekty. První z nich „Zdravé město Chrudim – město, kde stojí za to žít!“ byl zaměřen na celkový rozvoj města dle daných kritérii, které jsou v souladu s projektem Zdravé město Chrudim a místní Agendou 21.

Druhý projekt „Rekonstrukce kostela Sv. Josefa a Klášterních zahrad na Muzeum barokních soch“ byl zaměřen na uchování kulturního dědictví ve městě a vytvoření nového prostoru pro kulturní a společenské aktivity ve městě s přihlédnutím k původní historii tohoto objektu.

První z projektů byl odbornou komisí oceněn Stříbrnou cenou, druhý získal Zlatou cenu s druhým místem.
Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se zúčastnil i mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Korejské republice Jaroslav Olša.
Významným je pro naše město i ocenění, které jsme získali za naplňování kritéria „Zdravého životního stylu“. Zde jsme byli ohodnoceni nejvyšším stupněm – Zlatou cenou. Toto ocenění bylo uděleno na základě prezentací všech finálových měst ve všech velikostních kategoriích (celkem ze 77 měst celého světa). Jedná se především o aktivity v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 zaměřené na osvětu v oblasti kouření, zdravého stravování, prevence úrazů, ale i organizace kampaní zaměřených na zdravý životní styl apod.

Starosta města Petr Řezníček, jako zástupce České republiky a Evropy, byl vyzván k podpisu Deklarace LivComu společně s Alanem Smithem (ředitel LivCom – UNEP), starostkou města Songpa – Gu, představitelem budoucího pořadatelského města Al Ain z Dubaje a zástupcem Rady města Songpa – Gu.
Deklarace by měla vytvořit nový ideologický rámec pro Zemi a její obyvatele. Přítomní se zavázali, že se budou snažit vykonávat místní politiku tak, aby nezatěžovala životní prostředí městského systému a budou podporovat globální myšlení prostřednictvím lokálních akcí.

Tyto lokální akce vycházejí z kritérií LivCom :
• budeme podporovat zachování ekologicky významných míst a udržovat harmonii mezi umělou a přírodní krajinou, zlepšovat kvalitu života obyvatel města
• chránit historické památky, podporovat tradiční i novodobé umění
• podporovat udržitelný rozvoj ve všech jeho oblastech, posilovat mezinárodní spolupráci v této oblasti
• zapojovat veřejnost a všechny cílové skupiny do rozvoje města
• zlepšovat a udržovat zdraví obyvatel, připravovat osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl
• realizovat plány města s ohledem na ochranu životního prostředí
Více informací o této soutěži najdete na www.livcomawards.com.


Šárka Trunečková, koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agenda 21