V obřadní zaječického obecního úřadu oslavily zlatou svatbu Josefa a Ladislav Lupoměstských, kteří si řekli ano 15. února roku 1958, ale i Hana a Miroslav Slavíkovi, kteří vstoupili do manželství 5. dubna stejného roku a Eva a Jan Vavřinovi, sezdaní 1. listopadu, rovněž v roce 1958.

Za padesát let společného života přišel oslavencům poděkovat starosta obce Róbert Pavlačič, který jim popřál hodně zdraví a štěstí i do dalších let. Zaječickou slavnost zpestřily svým milým vystoupením také děti ze zdejší mateřské školy pod vedením své učitelky Jany Páslerové.
S gratulací a s přáním dalšího šťastného a spokojeného života se připojují také členové redakce Chrudimského deníku.