Podle učitelů se chování za poslední léta rapidně zhoršilo. Podobně jako policie dnes může vyloučit z bytu domácího agresora, Asociace pedagogů základního školství ČR navrhuje, aby kantoři mohli neposlušného rozjíveného žáka vyloučit až na několik dní z výuky.

„To je úplný nesmysl. Žák, s kterým jsou trvale potíže, je žák, který do školy chodit nechce. Takové opatření by ničemu nepomohlo,“ uvedl ředitel Základní školy v Litomyšli Petr Doseděl.

Podle ředitele Základní školy v Horním Maršově na Trutnovsku Marka Tučka by takový zákrok byl zásahem do občanských práv žáka. „Každý má právo na vzdělání. Myslím si, že je to více otázka osobnosti učitele. Pokud svou profesi ani za pomoci dostupných prostředků nezvládá, neměl by toto povolání vykonávat,“ řekl Tuček.

Podle některých kantorů by dočasné vyloučení mělo smysl pouze u studentů středních škol. Jenže učiliště, která nejvíce bojují s chováním svých svěřenců, ještě více zápasí s malým zájmem o své učební obory, a proto se snaží studenty téměř za každou cenu udržet.

Jedním z navrhovaných bodů asociace je také zabavení žákova mobilního telefonu. To by ale nebylo žádnou novinkou, mnohé školy už takové opatření zapracovali do svých řádů.

„Naši žáci musejí mít při výuce telefon vypnutý. Pokud jim během hodiny zazvoní, učitel jim jej odebere. Přístroj si poté musí vyzvednout v ředitelně rodič žáka. A nestalo se nám, že bychom takový poklesek musel řešit u jednoho žáka dvakrát,“ vysvětlil Petr Doseděl.