„Obsazení dozorčí rady v elektrárně je na rozhodnutí vlastníka. Ten drží strategii obsazovat do dozorčí rady primátory a starosty největších měst z oblasti,“ vysvětlil František Pilný.

Rozhodování o složení řídících a dozorčích orgánů chrudimských městských společností už leží výhradně na bedrech chrudimských radních. Ti ve vztahu k Technickým službám Chrudim přistoupili jak k obměnám na pozici jednatelů, tak i členů dozorčí rady. Z pozic jednatelů byli odvoláni Roman Málek, Ivan Pištora a Petr Kopecký, zatímco novým jednatelem se stal Jozef Lörincz. „Jednateli dále zůstávají Zdeněk Kolář a Tomáš Vápeník, takže nyní má společnost celkem tři jednatele namísto dosavadních pěti. Z původní pětice členů dozorčí rady zůstal jediný,“ upřesňuje chrudimský starosta.

Předchozí počet pěti jednatelů byl podle starosty nadbytečný. „U městských sportovišť s obratem 40 milionů korun máme jen jednoho jednatele, přičemž v Technických službách mluvíme o srovnatelných 50 milionech korun,“ vysvětluje starosta. Ten nastínil i svoji představu, podle níž by se Technické služby měly ještě více nabízet okolním městům a obcím.

Obměnu ve společnosti Městské lesy Chrudim plánuje radnice provést do zhruba dvou týdnů. Na pozici jednatele má přitom zůstat ředitel společnosti Zdeněk Odvárka a se změnami se počítá v obsazení dozorčí rady. „To samé plánujeme u sportovišť, ale tam se změny uskuteční až po schůzi zastupitelstva,“ doplnil starosta.

Je to škoda, říká zastupitel

Opozičního zastupitele Romana Málka ztráta jeho jednatelské pozice v Technických službách města mrzí.

„Je škoda, že došlo k takové redukci. Víc hlav by přinášelo víc nápadů. Drazí jsme určitě nebyli, protože naše odměna 2040 Kč čistého měsíčně nepředstavuje v rozpočtu firmy velký průšvih. Náměty pro odpadové hospodářství by bylo dobré sbírat co nejvíce způsoby a chci připomenout, že já se projekty v oblasti odpadového hospodářství zabývám už dlouho a intenzivně,“ říká odvolaný jednatel.

Roman Málek je přesvědčený, že některým členům dnešní koalice leží v žaludku proto, že nehoří nadšením pro každý nově představený nápad. „Zmíním třeba třídící Re-use centrum ve sběrném dvoře, pro které nemáme dostatečné kapacity. Zdůrazňuji, že mi ekologie leží hodně na srdci, ale zároveň přemýšlím také nad ekonomickými dopady zamýšlených změn. Takže bych si přál, aby byla zachována cena za svoz odpadů a aby nedošlo kvůli nesmyslným projektům k jejímu navýšení. Tady mám na mysli třeba i úmysl zbudovat nákladné třídící zařízení v průmyslové zóně. Nebo Piráty prosazovaný zákaz používání chemického přípravku Roundup, jehož náhrada by znamenala dodatečný výdaj dvou milionů korun,“ tvrdí Roman Málek.

Poslední dubnový podvečer patřil především dětem.
OBRAZEM: Chrudimáci se sešli v Leťáku