„Koncem roku 2008 jsme schválili projekt, který měl zjistit optimálnost nastavení dopravní sítě. Zaznamenali jsme snahu cestujících ušetřit peníze, což mělo za následek snížení tržeb z hromadné dopravy asi o sedm procent. Na to jsme byli nuceni reagovat,“ vysvětlila mluvčí Dopravního podniku města Pardubic (DPmP) Petra Brunová.

„Změnami se samozřejmě snažíme uspořit náklady. Nejedná se ale o žádnou dramatickou reorganizaci dopravní sítě. Chceme, aby se tyto novinky dotkly cestujících co nejméně,“ řekl ředitel DPmP Tomáš Pelikán.

A jak tedy budou nové jízdní řády vypadat? Některé spoje byly zrušeny – nejčastěji ty kolem osmé hodiny večerní, které využíval nejmenší počet cestujících. Dochází ke sloučení linek 3 a 33 nebo 9 a 19. Z linky číslo 8 bude vyčleněno několik spojů, které utvoří novou linku s číslem 26, jejíž trasa povede z Dubiny na nádraží Hlaváčovou ulicí.


Pojedou i do Čepí


Autobusy DPmP navíc budou nově zajíždět do obce Čepí. Povede tam totiž trasa linky 24, která doposud končila ve Starém Mateřově. Prodloužen bude jeden pár spojů ve všední dny a tři páry spojů o víkendech. Kilometry, které dopravní podnik najezdí navíc, zaplatí obec Čepí. Na zastávce v Dubanech ale autobusy zastavovat nebudou.

Velkou změnu doznaly výpomocné spoje 901 až 918. „I ty, co jezdily nestandardními trasami, se podařilo převést do stávajících linek. Ušetří se tím asi 35 až 40 tisíc kilometrů ročně,“ konstatoval Pelikán.

Při změnách v jízdních řádech se uvažovalo také o sloučení linek 4 a 11. „Nejednalo by se ovšem o redukci. Spojů by jezdilo stejně jako nyní. Tuto změnu jsme se rozhodli zatím neuskutečnit,“ prohlásil ředitel pardubického dopravního podniku.

Při optimalizaci dopravy se řešil rovněž problém souběhů linek, na který si stěžují někteří cestující. „Třeba u trolejbusů číslo 3 a 33 byl kvůli studentům souběh záměrný. Samozřejmě ne vždy se vzhledem k rozdílným trasám jednotlivých linek podaří tento problém vyřešit,“ upozornil Tomáš Pelikán.


Ušetří též na palivu


DPmP nebude ale šetřit jen pomocí změn v jízdních řádech. Již dnes by měla být v areálu dopravního podniku otevřena plnicí stanice na stlačený zemní plyn a zároveň do Pardubic dorazí první autobusy na tento pohon. Vozidla na plyn by měla přinést na projetém palivu úsporu až padesát procent.

Lukáš Dubský

TISKOVÁ ZPRÁVA DPMP

Změny v dopravě od 1. 11. 2009

Změna názvů zastávek

Původní název - Nový název

Hypernova - Albert HM
Polabiny,Hypernova - Polabiny, Albert HM
Hlavní nádraží,Hypernova - Hlavní nádraží, Albert HM


Linka č. 1
zrušené spoje:
7:49, 19:44 ze zast. Jesničánky,točna
8:13, 20:07 ze zast. Slovany,točna

Linka č. 2
zrušené spoje:
20:02 ze zast. Polabiny,točna
20:30 ze zast. Pardubičky,točna

Linka č. 3

Linka č. 3 byla posílena o spoje linky č. 33 (ty oproti současnému stavu končí ve většině případu na zastávce Globus). Spoje končící na této zastávce jsou označeny písmenem G.
Kromě toho byl navýšen počet párů spojů (+ 2 během pracovního dne).

Linka č. 5

zrušené spoje:
19:52 ze zast. Dukla,točna
19:47 ze zast. Židov,točna

Linka č. 6
Ve směru Ohrazenice,točna budou vybrané spoje linky č. 6 ukončeny na zastávce Polabiny,Sluneční (jedná se o 18 párů spojů z celkových více jak 70 za pracovní den (13 párů spojů ve dnech prac. volna) a to v časech, kdy byla dle statistik nejnižší obsazenost spojů. V případě spojů ve špičce jsou zajištěny vždy min 4 spoje za hodinu.

Linka č. 9 (19)
Sjednocení obou tras linek do jedné takto: Rosice,točna – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Na Haldě – Hůrka – Spojil,točna – Sezemice,pošta. Časové polohy spojů ze zast. Sezemice,pošta a Spojil,točna jsou zachovány.

Linka č. 16
Upravené zajíždění vybraných spojů do obce Dříteč.

Linka č. 24

Na objednávku obce Čepí budou vybrané spoje prodloužené do této obce. V pracovní den se jedná o spoj 21:30 ze zast. Hlavní nádraží, o sobotách, nedělích a svátcích o spoje v 7:43, 17:24 a 21:26 z téže zastávky. Obec náklady vzniklé s provozem uhradí, na zast. v Dubanech zastavovat nebudeme.

Linka č. 26

nová linka vedená v této trase: Dubina,Dubinská – Dubina,točna – Hlaváčova – Hlavní nádraží (10 párů spojů za den – tyto spoje budou vybrány ze spojů linky č. 8, které končí na zast. Hlavní nádraží)

Linky č. 4, 17, 21, 22, 25, 27, 88, 98 a 99

beze změny
Zrušení výpomocných linek č. 901-918 kromě linky č. 910 (spoje jezdí pro školu „Svítání“) všechny spoje zrušeny a nahrazeny takto (všechny změny se týkají pracovního dne):

Linka č. 7
nový spoj:
6:20 ze zast. Dukla,vozovna

Linka č. 10
zrušený spoj:
13:55 ze zast. Univerzita

Linka č. 11
nový spoj:
5:02 ze zast. Dubina,sever

Linka č. 12
nové spoje:
5:20, 5:22, 5:26, 5:34, 6:20, 6:23, 6:26, 7:30 ze zast. Hlavní nádraží
5:40, 14:13 ze zast. Zámeček
5:56 ze zast. Černá za Bory,točna
6:57 ze zast. Mnětice,točna
zrušené spoje:
5:47 ze zast. Černá za Bory,točna
16:05 ze zast. TMS

Linka č. 14

nový spoj:
14:26 ze zast. Polabiny,točna
zrušený spoj:
15:15 ze zast. Staré Čívice,točna

Linka č. 15
nový spoj:
6:50 ze zast. Opočínek,rozvodna

Linka č. 18
nové spoje:
6:32, 7:05, 7:10, 13:12, 14:47 (PO-ČT) ze zast. Hlavní nádraží,Albert HM
6:54, 7:26, 7:31, 7:36, 13:39 (PÁ), 14:10 (PO-ČT), 14:15, 15:10 (PO-ČT) ze zast. Rybitví, Stavební škola
(tučně vyznačené spoje pouze ve dnech školního vyučování)

Linka č. 23

nové spoje:
6:05, 7:05 ze zast. St. Čívice, Průmyslová zóna
14:42, 14:55 ze zast. Hlavní nádraží,Albert HM
15:00 ze zast. Polabiny,točna