„Jde o jednu z dalších etap restrukturalizace, potažmo její poslední zásadnější část,“ komentuje rozhodnutí starostka Hlinska Magda Křivanová.

Rozhodnutí o změně na uvedených odborech vychází z auditu zadaného městem v minulém volebním období. V nadcházejících týdnech dochází k jeho dalšímu naplňování. Nejviditelnějším krokem je zrušení celého odboru kultury, sportu a cestovního ruchu

Neuvážený krok

„S tímto krokem jsem po rozhodnutí Rady nesouhlasil. Myslím si, že rušení jednoho místa není v porovnání s jinými odbory, kde pracuje až osm lidí, systémové,“ říká Zdeněk Eis zastávající pozici vedoucího odboru kultury, který je spolu s pracovníky informačního centra jediným zaměstnancem v rámci tohoto odboru.

Podle starostky Křivanové mají však kroky, které odsouhlasila rada města, vést k větší odpovědnosti a nezávislosti odborů. „Chceme po jednotlivých příspěvkových organizacích města větší samostatnost, tak aby byli jednotliví vedoucí statutárními zástupci se všemi právy a povinnostmi. Důsledkem změn tak de facto nebudou mít nad sebou žádného člověka.“

Druhým důvodem rušení odboru má být větší dohled nad cestovním ruchem. Jak je známo ze statistik, v oblasti cestovního ruchu si drží Pardubický kraj mezi turisty, zvláště zahraničními, primát nejméně navštěvovaného kraje v rámci ČR. Podle Asociace českých cestovních kanceláří a agentur navštívilo za rok 2010 náš kraj 45 304 zahraničních návštěvníků. V porovnání sousední Královéhradecký kraj nalákal více jak 210 tis. zahraničních turistů. Odbornost a bližší provázanost s vedením města Hlinska má vést ke zlepšení služeb v cestovním ruchu.

Hledá se manager cestovního ruchu

„Chceme vyčlenit složku cestovního ruchu a informačního centra podléhajícího přímo vedení města. Cílem je posílení oblasti cestovního ruchu. Spolu s touto změnou je vyhlášeno výběrové řízení na specialistu v oblasti cestovního ruchu, který by se měl této oblasti věnovat na plný úvazek,“ ozřejmuje restrukturalizační kroky starostka Křivanová.

Rušení odboru není podle Eise správné vzhledem k tradiční provázanosti místního prostředí kultury a sportu. „Odbor kultury a sportu byl nastaven rozumně. Za mého působení nedocházelo nikdy k upřednostňování jednoho či druhého, sport a kultura se vzájemně vyvažovaly. Podpora směřovala vždy ke zdejším spolkům, u kterých byla vidět snaha a zapálenost dělat dobrou věc pro místní občany,“ říká člověk, který pro město pracuje více jak 20 let a do konce září má být ukončen jeho pracovní poměr.

„Mám obavu, že po zrušení odboru dojde k rozvolnění celé oblasti sportu a kultury a jako celek nebudou uvedené aktivity fungovat systémově,“ upozorňuje Zdeněk Eis na fakt odděleného turistického informačního centra, MKK Hlinečanu, Městských sportovišť, hlinecké knihovny a Městského muzea a galerie. „Nebude zde ani takové kontroly jako doposud,“ dodává.

Každý sám svým hospodářem

Starostka Křivanová naopak argumentuje odpovědností jednotlivých vedoucích. „Každá příspěvková organizace bude muset umět hospodařit sama za sebe,“ dodává. Neobává se tak ani zmíněné nevyváženosti toku finančních prostředků do oblasti kultury a sportu.
Změny se rovněž dotkly i odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví. „Odbor školství a zdravotnictví byl sloučen s odborem sociálních věcí,“ uzavírá změny starostka města. Šéfem odboru je staronový vedoucí bývalého odboru sociálních věcí Martin Vtípil.

Radek Latislav