„Loni touto dobou bylo v okrese Chrudim sklizeno téměř 90% úrody, z toho řepka a ječmeny jarní i ozimé byly sklizeny všechny. Letošní zpoždění jsme teď vlastně teprve v polovině žní podle čísel je dáno průběhem počasí, které nejdřív na polích v okolí Novohradky způsobilo záplavy, a poté tu lokálně sklidily úrodu kroupy. Nejvíc se počasí podepsalo z obilovin na ozimých ječmenech," uvedla ředitelka Agrární komory Chrudim Vanda Rektorisová.

Podle údajů Agrární komory Chrudim se do úterý sklidila zhruba polovina obilovin o výnosech 5,48 tun na hektar. Řepka už z polí takřka zmizela. Zemědělci jí sklidili už více než z devadesáti procent s vyšším výnosem než loni, a to 3,43 tuny na hektar

„Pole, která vypadala v porostu velmi nadějně, dala jen podprůměrný výnos, naproti tomu, kde byl v porostech průměr očekáván, výnos příjemně překvapil. Kvalita byla velmi dobrá, což se odrazilo okamžitě na cenách, které mírně klesají. Výhodu tak mají ti, kteří disponují sklady a mohou s prodejem počkat," doplňuje ředitelka.

Zemědělci se zatím shodují, že žně jsou průměrné. „V kontextu deseti let tyto žně nijak nevybočují. Jsou velice průměrné," řekl například předseda ZD Rosice Václav Blažek.

„Jsme stále jen v polovině a tak je těžké dělat závěry v celkových číslech. Odhaduji, že úroda bude plus mínus podobná té loňské," dodává Vanda Rektorisová.

LUKÁŠ VANÍČEK