Rekonstrukce komunikací odkoupených městem se týká oblasti v zadní části zóny „Západ“. „Působí tu zejména strojírenské firmy, třeba Kovintrade, Tranza, Onivon nebo ČKD Metalurgie,“ uvádí mluvčí chrudimského městského úřadu Sylva Drašnarová.

Práce si vyžádají řadu omezení, uzavírek a objížděk. Kromě povrchu komunikací se opravy týkají i přejezdu železniční vlečky, rekonstruováno či nově vybudováno bude veřejné osvětlení v zóně přilehlé ke komunikaci. Stavbyvedoucí Bronislav Špalek přislíbil, že o změnách se firmy dozvědí alespoň s týdenním předstihem.

Prvního kontrolního dne se zúčastnil takéAntonín Kvaček z firmy Skanska, která je hlavním dodavatelem stavby a místostarosta Chrudimě Petr Řezníček. Rozpočet na akci je nyní necelých 44 milionů korun Kč, plánovaný termín dokončení je květen příštího roku.