Rozhodnutí se týká úseku od pramene až k vodnímu dílu Křižanovice na 38. kilometru řeky. „Část spadá i do katastrálního území Slatiňan. V posledních letech tu problémů s velkou vodou mnoho nebylo. Lidé by ale měli vědět, že k případné stavbě v záplavovém území musí mít i stavebník také vyjádření správce toku, kterým je Povodí Labe,“ říká slatiňanský starosta Ivan Jeník. Pro aktivní záplavové zóny Chrudimky jsou pravidla ještě přísnější.

Vaktivních záplavových zónách platí vpodstatě stavební uzávěra. Výjimku tvoří některá vodní díla a dále nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury. Nesmí se tu ale například těžit nerosty a zemina způsobem, který by zhoršil odtok povrchových vod. Zakázáno je také skladování odplavitelného materiálu, vzóně se nesmějí zřizovat kempy, tábory a jiná dočasná zařízení. Tazatelům jsou ochotni pomoci na příslušném stavebním úřadě, kde mají kdispozici i grafické vyoíbrazení dotčených oblastí.