Rybník nad národní přírodní rezervací Lichnice – Lovětínská rokle zadržuje při normální hladině na 3,3 hektarech plochy 58 tisíc metrů krychlových vody.

„Hráz byla poškozená. Při rekonstrukci jsme zvětšili kapacitu rybníka a zvýšili stabilitu hráze, takže nyní zadrží i stoletou vodu,“ uvedl Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků pro oblast povodí Labe. Návodní stranu hráze opevnil kamenný val. Opravený je i výpustný objekt, tak zvaný požerák.

Stavební práce začaly loni na podzim, od června je rybník napuštěný a využívaný k přírodnímu koupání. Vodohospodáři z Lesů ČR zároveň ponechali ve vodním díle i bezzásahové pásmo, aby zachovali prostředí pro původní mokřadní živočišná i rostlinná společenstva.

Stavbu spolu s Lesy ČR financovalo Ministerstvo zemědělství ČR, a to 1,6 miliony korun.