„Takových úseků je v Chrudimi několik,“ potvrdil Deníku starosta města František Pilný.

Pískovcovou zeď u restaurace Kateřina, která se zbortila před čtyřmi lety, nyní zpevňují dvě řady big bagů naplněných pískem a hlínou. Povodí Labe přidalo další opěry na podzim, protože původní jedna řada se začala rozsýpat a prorůstal jí plevel.

Spor o to, kdo havárii opraví, se přitom táhne dlouho. Jde o poměrně velké peníze, a to více než deset milionů korun. Zatímco Povodí Labe tvrdí, že jde o pozůstatek městského domu, vedení Chrudimě namítá, že zeď je vodním dílem, přesněji vodohospodářskou stavbou.

Zeď o pár desítek metrů dál, přímo pod kateřinským kostelem, která nově rovněž hrozí zřícením, je pak pozůstatkem po domě v Husově ulici. 

Okresní soud dal ohledně první zřícené zdi minulý týden za pravdu městu. „Ta situace je zablokovaná a je zde potřeba autoritativního rozhodnutí soudu. Stav v daném místě je neutěšený, trpí tím zejména občané města Chrudim. Předmětná zeď i s ohledem na to, kde stojí, tedy v korytě vodního toku, není vlastnictvím města. Je mu lhostejné, která složka státu se zhostí svých povinností a odstraní onen neutěšený stav,“ řekl městský právník Petr Tulis na zasedání okresního soudu.

Psali jsme:

Big bag už jsou u zdi dva roky, prorůstá jimi tráva a plevel. Stavbu zpevní druhá řada.
Zeď u Kateřiny se bortí, zpevní ji nové bagy. Opravu zdržely informační šumy

Je pravděpodobné, že ÚZSVM „požene“ spor o jednu instanci výš, a to ke krajskému soudu. „Úřad vyčká na doručení písemného vyhotovení rozsudku a stanoví další postup v této věci,“ řekla Deníku mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Městu Chrudim jde v soudním sporu o hodně. Opodál, zhruba ve stometrové vzdálenosti, se totiž zhoršuje stav podobné stěny, a to přímo pod kostelem svaté Kateřiny. „Je to stejný případ,“ komentoval špatný stav zdi starosta města František Pilný.

Podobných úseků je v korytě řeky Chrudimky podle jeho slov několik. „Žulové kameny střídají zdi z pískovcových kvádrů. Většinou jde o pozůstatky zbořených domů, které svojí funkcí tvoří regulaci řeky Chrudimky, někde je i Povodí Labe použilo ke stavbě vodního díla. Tudíž jsou v jeho vlastnictví a opravy by měl hradit stát nebo tato státní organizace,“ zdůraznil starosta.

Lidé mají strach z provizorního řešení. Obávají se, že při zvýšeném průtoku vody v Chrudimce se zeď zbortí úplně.
Kdo opraví zborcenou zeď Chrudimky na Kateřině? Soudní kolečko se roztočilo

Zeď na Kateřině je podle něj precedent. „Kdybychom měli hradit všechny opravy po celém městě, šlo by o stamiliony korun. To už je pomyslně druhá sportovní hala, a to je i hlavní důvod, proč si myslíme, že je třeba to definitivně vyřešit,“ doplnil František Pilný.

Zeď přímo pod kateřinským kostelem, která rovněž hrozí zřícením, je pozůstatkem po domě v Husově ulici. Vyplývá to z historických map, ale i ze snímku, který v 80. letech pořídil městský fotograf Stanislav Novotný. Mezi boční stěnou svatostánku a zábradlím řeky stály tři domy. „V jednom z nich bylo sklenářství, pamatuji se na to dobře - každý den jsem tudy chodil do školy a to místo mi připadalo strašidelné,“ vzpomíná šedesátiletý Chrudimák Petr. Soud už dříve rozhodl, že tato zeď sloužila jako regulační stěna v korytě Chrudimky a plní tedy vodohospodářský účel.

Historické snímky dokazují, že jde o pozůstatky zbořených domů. Město tvrdí, že byly použity jako vodohospodářská stavba, tudíž náleží státu.Historické snímky dokazují, že jde o pozůstatky zbořených domů. Město tvrdí, že byly použity jako vodohospodářská stavba, tudíž náleží státu.Zdroj: Fb Vzpomínky na starou Chrudim

Tento případ se tedy zdá jednodušší než u restaurace Kateřina, kdy město hledalo v archivech a různých historických materiálech důkazy, proč stavba patří společnosti Povodí Labe. Základy domu čp. 91, který byl zbořen v roce 1977, posloužily jako součást žulové regulační stěny. Ale doklady o tom se nezachovaly. Jako jeden z argumentů města tak posloužil převod cyklostezky v roce 1997 do vlastnictví města, kdy v dokumentech nebyla zmínka o převodu nábřežní zdi.

Kvůli havarijnímu stavu zdi však cyklostezku nebylo možné opravit, město kvůli tomu muselo vrátit dotaci na její výstavbu ve výši 10 milionů korun. Chrudimáci mají navíc obavy okolo úseku s big bagy chodit nebo jezdit na kole. „Přiznám se, že s tím mám problém. Dřív bych mohl přejít po lávce v Úzké ulici, ale tu už před lety zbourali a město se nemá k tomu, aby ji znovu postavilo,“ řekl Martin, který žije nedaleko.

Zdroj: Romana Netolická