„Děti byly dvě. Samy nás oslovily s prosbou, abychom jim našli rodiče. Všichni se šťastně shledali," řekl chrudimský manažer kladenské bezpečnostní služby G. Fox Miroslav Petružálek.

Mlsal sladkosti

„Černí šerifové" o víkendu poskytovali i zdravotnickou pomoc, šlo o mdloby a nevolnost starších návštěvníků pouti. Řešili umístění stánků, při kterých jako každoročně docházelo ke sporům prodejců. Objevily se i různé krádeže, a to nejen ty kapesní. „O pouťové zábavě na hřišti, které se nachází za parkem, se nám někteří návštěvníci snažili vloupat do stánků. Jeden muž v podnapilém stavu vnikl pod plachtu a pokusil se z pultu odcizit nějaké sladkosti," pokračuje Miroslav Petružálek.

Extra kapitolou je hustý dopravní ruch v době konání Bartolomějské pouti. Auta na rovném úseku jedou poměrně rychle a mnozí šoféři na dopravní značku nařizující rychlost třicet kilometrů v hodině opět nedbali.

Hustý provoz

Pokud existuje v seznamu dopravních značení mobilní „zebra", u heřmanoměstecké benzinky by v době pouti byla velmi potřebná. „Lidé hustě přecházeli vozovku, museli jsme je nabádat k opatrnosti. Máme v dobré paměti případ z loňského roku, kdy došlo při pouti ke smrtelnému střetu chodce s autem. Toho mladého muže jsme tehdy nabádali k opatrnosti při přecházení silnice," dodává Miroslav Petružálek.

Bezpečnost návštěvníků byla ze strany agentury zachována a lidé si letošní víkendovou pouť i nedělní posvícení hezky užili. Zásluhu na tom má i krásné počasí, jež Bartolomějské pouti přálo.