„Budeme opravovat kompletně celý barbakán. Práce jsou rozdělené na etapy, a to v rozmezí zhruba pěti let. Celá oprava bude stát zhruba dva miliony korun," řekl třemošnický starosta Stanislav Peca.

Opravené zdivo

Stavební práce se letos týkají vnitřní části předsunutého opevnění. Zedníci budou spárovat zdivo a dozdívat kaverny. Náklady na tuto etapu vyjdou celkem na 625 000 korun, přičemž 400 000 je částka pocházející z Fondu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Zbytek uhradí město Třemošnice.

„Dnes by se měl dostavit zástupce firmy. V červenci by to mělo vypuknut a práce by měly být ukončeny v říjnu. Provoz na Lichnici opravy nijak neovlivní. Pouze uvnitř barbakánu se bude vždy po jednotlivých blocích pohybovat lešení," upřesnil starosta Stanislav Peca.

I když se zřícenině hradu dostane řádné opravy, nynější torzo znovu celé nevyroste.

„Dostavovat se nebude. Už není dostatečné množství stavebního materiálu a také by to nebylo ani gotické. Město přistupuje na rady památkářů a k opravám se staví tak, že pouze konzervuje zdivo," vysvětlila kastelánka Ivana Matyková.

Ačkoliv nevyroste nový kus hradu, plánovanou rekonstrukci na Lichnici vítají.

„Jsem ráda, že se zde každým rokem něco opraví. Málokterá zřícenina v našem kraji se může pochlubit tím, že je každým rokem opravovaná. Památky nejsou nekonečně trpělivé. Třeba Oheb nebo Rabštejn volají po opravě. Tady bych ráda pochválila pana starostu, že se snaží každým rokem na Lichnici něco opravit tak, aby to bylo vidět, když ji město dostalo do vínku jako danajský dar," konstatovala kastelánka.

Každým rokem

Ivana Matyková také uvedla, že by se pouze na prstech jedné ruky daly spočítat roky, kdy na Lichnici neprobíhaly stavební opravy a restaurace.

V roce 1997 byla například opravená válcová věž, později také hradní muzeum a fraucimor. „Nesmím zapomenout na Pardubický kraj, který nám v počátcích vycházel vstříc," dodala Ivana Matyková. 

LUKÁŠ VANÍČEK