Období nyní začínající srnčí říje se tak stává každoročně osudným pro řadu řidičů a zejména zvířat. Po střetu se vozidlem zvíře často uhyne. Není však dovoleno přivlastnit si jej pro vlastní potřebu. Věc je třeba ihned nahlásit zástupci místně příslušného mysliveckého sdružení. Pokud si řidič usmrcený kus zvěře přivlastní, dopustí se tím trestného činu pytláctví. K poškozenému vozu tak mohou přistoupit ještě problémy s úřady.