„Dětem se snažíme ukázat, co práce v muzeu obnáší. Dozvěděly se, co vše najdou v archivu, jak a proč se archiválie uchovávají. Společně jsme se dobraly k poznatku, že základem muzea je sběratelská činnost, kterou každý, byť nevědomky, praktikuje i doma,“ popisuje průběh kroužku vedoucí muzea Jitka Bohuňková.

„Ukázali jsme si depozitář umění a textilu, způsoby ochrany sbírkových předmětů před škodlivými vlivy. Prošli jsme společně stálou expozici a seznámili se s historií Chrastecka. Muzejníky nejvíce zaujala paleontologie a proces, jak vznikají zkameněliny. Naopak Codex gigas každý muzejník zná jako své boty a výklad o jeho historii vedly děti.“

Na závěr úvodního kroužku si malí muzejníci vyrobili vlastní papírové bloky, do kterých si budou zapisovat nové poznatky. Jak dodává Jitka Bohuňková, děti se na kroužku setkávají v muzeu každé první úterý v měsíci a stále zbývá několik míst volný. Informace o dodatečném přihlášení lze získat v chrasteckém muzeu.