Zvěř si v tomto období zasluhuje zvýšenou ochranu. V červnu jsou sady a louky plné mláďat spárkaté i drobné zvěře. Srny a laně kojí mláďata. Jsou vidět zajíci z druhých vrhů. Bažantům a koroptvím odrůstají kuřata. Bachyně se samy vyhýbají kontaktu s člověkem a při náhodném setkání tvrdě hájí selata. Při pobytu v přírodě by se teď měl každý chovat ohleduplně. Při nálezu zdravých mláďat zvěře je nutno se co nejrychleji vzdálit od místa nálezu. Do přírody není vhodné jezdit autem či čtyřkolkou.