„Při prvním místním šetření město Chrudim a projektanti stezek dostali od zástupců CHKO Železné hory zákaz. Nejde přitom pouze o obsah rozhodnutí, ale také o okolnosti a způsob, kterým ochranáři rozhodli," posteskl si projektant Singltreku Tomáš Kvasnička. Říká, že Správa CHKO rezolutně zamítla všech pět atraktivních úseků stezek s odkazem na výskyt obojživelníků. „Ze zamýšleného okruhu singltreku tak zůstaly jen roztroušené zbytky," pokračuje projektant. „Vzhledem k tomu, jak správa CHKO Železné hory během obchůzky argumentovala, se přitom zdá, že nejde ani tak o obojživelníky, jako o to, že ochranářům vadí, že do rekreačních lesů chodí návštěvníci," míní Tomáš Kvasnička.

Práce prý šla vniveč

Náročná práce projektantů v terénu šla podle Tomáše Kvasničky vniveč. „Zástupci správy nebyli schopni až do minulého týdne podat ani předběžné vyjádření k zákresu koridorů stezek, který dostali již 10. ledna. Až ve třetím březnovém týdnu předali Městským lesům Chrudim mapu se zakreslenými oblastmi zvláštní ochrany druhů. Na obchůzce potom argumentovali, že ani tato mapa vlastně neplatí, neboť rozšíření obojživelníků do ní není zakresleno a je daleko širší," dodal projektant singltreku.

Na závěry je brzy

Ochránci přírody říkají, že rekreační funkci lesů na Podhůře chápou a respektují. Zároveň ovšem míní, že území Podhůry je už skutečně poměrně dost protkané turistickými trasami. „Jde o oblast s naučnými turistickými stezkami, je tam i hipoturistika a zakomponovat do toho ještě singltrek asi nebude úplně snadné," říká vedoucí oddělení ochrany krajiny Josef Rusňák.

„Z hlediska ochrany přírody považujeme za problematickou zhruba jednu třetinu navrhovaných tras, neboť zejména v severozápadních svazích jsou cenná místa výskytu některých druhů rostlin a živočichů. Z rostlin je to například orchidej kruštík polabský a jsou zde i místa, na nichž se rozmnožuje mlok skvrnitý. Při migracích se zde ostatně vyskytují všichni obojživelníci s výjimkou žáby blatnice skvrnité," říká Josef Rusňák.

„My teď určitě nechceme říkat, že singltrek prodloužit nepůjde. Potřebujeme ale nejprve udělat příslušné průzkumy, což si vyžádá čas přibližně do konce léta. Výsledek může být nakonec i takový, že to z našeho pohledu opravdu nepůjde. Je ale také možné, že dojde ke shodě na nějaké kompromisní variantě," uzavřel Josef Rusňák.